Vládní RVVI řešila s experty z Mezinárodní rady hodnocení a financování české vědy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše se na pravidelném zasedání v pátek 25. května 2018 zabývala výstupy jednání s expertním poradním orgánem, tzv. Mezinárodní radou. Dalšími tématy byly zejména nově zaváděná Metodika hodnocení 2017+, problematika velkých výzkumných infrastruktur a vládou aktuálně schválený státní rozpočet na výzkum na rok 2019. Na začátku jednání uctili přítomní minutou ticha památku zesnulé členky Rady prof. Jitky Moravcové.

Mezi témata jednání s Mezinárodní radou, kterou v průběhu dvoudenní návštěvy reprezentovalo celkem deset jejích členů, patřil v prvé řadě postup přípravy státního rozpočtu na výzkum a vývoj a výsledná situace rozpočtu na rok 2019. Projednávaly se i systém hodnocení české vědy ve vazbě na mezinárodní prostředí nebo fungování velkých výzkumných infrastruktur v České republice.

Mezinárodní rada je poradním orgánem RVVI, který byl ustaven s koncem roku 2016 a sestává z předních odborníků s mezinárodním renomé působících dlouhodobě v zahraničí. Důvodem vzniku tohoto orgánu byla potřeba reflexe zahraničních hostů k postavení české vědy v mezinárodním měřítku. Členem mezinárodního poradního orgánu je např. světoznámý plastický chirurg Bohdan Pomahač, předsedou byl jmenován profesor Josef Michl z University of Colorado v americkém Boulderu.

„Kontakt se světem je ve vědě a výzkumu důležitý. Plánujeme, že se budeme setkávat dvakrát ročně, a určitě to má velký pozitivní vliv na naši práci,“ potvrdil jednoznačný přínos pracovního setkání premiér Andrej Babiš.

Rada schválila také harmonogram pro Hodnocení podle Metodiky 2017+ prováděné v roce 2018. Hodnocení podle modulu 1 a 2 (Kvalita vybraných výsledků a Výkonnost výzkumu) probíhá na národní úrovni jednotně pro celý systém výzkumu, vývoje a inovací. RVVI odsouhlasila rovněž zveřejnění oborových bibliometrických analýz dle Metodiky 2017+ na svých webových stránkách.

„Naší největší úlohou asi bude přispět ke zlepšení hodnocení vědy, které se teď zásadně mění a umožní české vědě být na světové úrovni. Jsme potěšeni, jak Rada pracuje a jakou má podporu od vlády,“ přislíbil participaci Mezinárodní rady její předseda Josef Michl.

Členové Rady znovu projednávali systém fungování a využitelnost velkých výzkumných center (tzv. OP VaVpI centra) a infrastruktur. Rada si vyžádala od Ministerstva školství předložení ekonomické analýzy udržitelnosti těchto center.

Dále byli radní seznámeni s aktuálně vládou schváleným návrhem výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum pro rok 2019 spolu se střednědobým a dlouhodobým výhledem výdajů až do roku 2025. Na vědu stát v příštím roce přispěje rekordní částkou 35,99 mld. korun, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 9,08 mld. korun. V návrhu střednědobého výhledu je další navýšení o více než 1,5 miliardy korun na roky 2020 a 2021 na celkem 37,5 miliardy korun.

„Za nejdůležitější zprávu považuji, že se nám podařilo mezi všemi poskytovateli a resortem financí dohodnout střednědobý rozpočet v rekordní výši 37,5 miliardy. Současně ale jasně sdělujeme, že to bude za předpokladu, že poskytovatelé dokáží zdroje efektivně vyčerpat a nebudou narůstat nespotřebované výdaje. Navíc již připravujeme scénáře, jak budeme financovat výzkum z národních zdrojů i po roce 2021, kdy může dojít k poklesu evropských zdrojů, aby celkový objem prostředků na výzkum zůstal minimálně zachován,“ uvedl místopředseda RVVI Karel Havlíček.

Zdroj: vyzkum.cz