Vláda schválila projekt na podporu excelentních vědců, cílem je získávat prestižní granty

Vláda na svém zasedání 18. 5. schválila skupinu projektů Grantové agentury ČR na podporu excelentních vědců. Cílem je větší úspěšnost českých badatelů v mezinárodním měřítku, zejména v získávání grantů Evropské výzkumné rady (ERC grantů). Tyto prestižní granty jsou určeny pro vynikající evropské vědce, Češi ale při jejich získávání nebyli dosud příliš úspěšní. Výše podpory by v letech 2016 až 2022 měla dosáhnout 61,5 milionu korun.

„Čeští vědci jsou ve srovnání s EU výrazně méně zastoupeni v mezinárodních výzkumných projektech a jejich potenciál zůstává nevyužitý. Díky programu studijních stáží budou moci špičkoví čeští vědci vyjet do nejlepších evropských výzkumných center, pracovat v týmech řešitelů ERC grantů, a získat tak rozhled v konkurenčním prostředí mezinárodního výzkumu. Díky tomu pak budou sami úspěšnější coby žadatelé o tento prestižní grant,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Podpora je určena na projekty z oblasti základního výzkumu. Skupina grantových projektů na podporu ERC žadatelů bude otevřena vědcům ze všech vědních disciplín. Hlavním kritériem při posuzování předložených projektů bude vědecká excelence. První výzva bude vyhlášena ještě letos. V prvním roce se předpokládají výdaje cca 1,5 milionu Kč, v letech 2017 – 2022 pak cca 10 milionů ročně. Předpokládané celkové výdaje ve výši 61,5 milionu v letech 2016-2022 budou vyčleněny z limitů celkových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Nebudou tedy představovat zvýšené nároky na státní rozpočet.

Česká republika se umístila za období 2007 až 2014 na 19. místě v pořadí států podle počtu udělených ERC grantů. Za sledované období čeští vědci získali 17 ERC grantů v hlavních ERC soutěžích a 1 Synergy Grant. Například Maďarsko za sledovanou dobu získalo 43 ERC grantů a Rakousko 138. Na prvním místě je Velká Británie s celkovým počtem 1215 získaných ERC grantů. Podle aktuálních informací získala Česká republika v roce 2015 celkem 6 ERC grantů. V letech 2007 až 2015 je to v hlavních ERC soutěžích celkem 22 grantů s hostitelskou organizací v České republice, což představuje úspěšnost 4,7 %.

Evropský výzkumná rada je organizace zaměřená na financování projektů základního výzkumu, které mají zásadně posunout poznání v dané vědní disciplíně. ERC podporuje výzkumný potenciál napříč členskými zeměmi Evropské unie. Podporu mohou získat všechny vědní obory, granty získávají individuální řešitelé a jejich týmy.
Na programu vlády byla také výroční zpráva o činnosti vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2015 a změna statutu Grantové agentury ČR.

Zdroj: Výzkum