Vize pro budoucnost evropských univerzit do roku 2030

Evropská komise vydala zprávu s názvem: „Towards a 2030 Vision on the Future of Universities in Europe“. V kontextu Sdělení o Evropském výzkumném prostoru (ERA) tato zpráva stanovuje strategickou vizi evropských univerzit v oblasti výzkumu a inovací do roku 2030. Zpráva bere v potaz různorodou scénu evropských univerzit a zvažuje, do jaké míry a jak by bylo možné nejlépe podporovat probíhající transformace univerzit prostřednictvím podpory EU. Vize staví na evropských hodnotách, jako je respektování institucionální autonomie a akademické svobody nebo vědecká a výzkumná excelence podpořená využíváním investic do základního výzkumu apod.

Celá zpráva je k dispozici zde.

Zdroj: CZELO