Vicepremiér Bělobrádek předal Ceny Wernera von Siemense pro mladé vědce

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek předal 4. února 2016 Ceny Wernera von Siemense pro vynikající mladé vědce, studenty a vysokoškolské pedagogy. Ocenění si na slavnostním večeru v Betlémské kapli převzali laureáti z českých technických a přírodovědných univerzit a vědeckých institucí.
„Výzkum a inovace jsou investice do budoucnosti, musíme ale hledat cesty, jak co nejvíce vědeckých výsledků dostat z laboratoří a škol do praxe. Jsem rád, že firma Siemens prozíravě investuje do mladých českých mozků, a pomáhá tak sblížit výzkum s potřebami praxe," uvedl vicepremiér Bělobrádek.

Ocenění v jednotlivých kategoriích získali:
o Nejlepší projekt základního výzkumu: doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. (MU Brno)
o Nejlepší projekt v oblasti vývoje a inovací: prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.(ČVUT Praha)
o Nejlepší VŠ pedagogický pracovník: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (ČVUT Praha)
o Nejlepší diplomová práce: Ing. Vít Svoboda (VŠCHT Praha)
o Nejlepší doktorská práce: Ing. Pavel Kielkowski, Ph.D. (UK Praha)
o Zvláštní ocenění „Nejlepší ženská absolventská práce“: Ing. Petra Peer (UTB Zlín)
o Zvláštní ocenění „Ocenění za překonání překážek při studiu“: Ing. Martin Kopeček (UK Praha)

„Česká ekonomika roste, a to, stejně jako silná průmyslová tradice, vytváří ideální podmínky k tomu, abychom úspěšně vstoupili do nové průmyslové éry, která se nazývá 4. průmyslová revoluce Abychom v ní ale obstáli, musíme více než kdy jindy podporovat technické a přírodovědné vzdělání, základní a aplikovaný výzkum a přenos nových poznatků do průmyslu,“ dodal generální ředitel Siemens ČR a nově také člen vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Eduard Palíšek.

Osmnáctý ročník soutěže o Cenu Wernera von Siemense pořádá společnost Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši 1 milion korun.