Vědecká spolupráce mezi Čechy a Američany. MŠMT podpoří 46 projektů

Ministerstvo školství zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci speciálního programu, která byla vyhlášena v březnu. Cílem je podpořit projekty česko-americké spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v obou zemích. Vybralo se 46 výzkumných projektů, které se v následujících čtyřech letech podpoří celkovou částkou 310 milionů korun.

Jedná se o program INTER-EXCELLENCE a podprogram INTER-ACTION, USA. „Původní předpoklad byl 250 milionů Kč. Vysoký počet kvalitních projektů byl pádným argumentem pro to, abychom alokaci navýšili o dalších 60 milionů,“ poznamenal pověřený náměstek MŠMT pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček.

„Opravdu vysoký zájem i kvalita projektů je o to více potěšující i vzhledem ke skutečnosti, že Spojené státy patří mezi klíčové strategické partnery České republiky v bilaterální výzkumné spolupráci,“ dodal s tím, že k navýšení se využijí i nároky z nespotřebovaných výdajů na výzkum a vývoj resortu.

Podpořeny byly víceleté projekty s dobou řešení až čtyři roky. Finanční prostředky na realizaci jsou součástí schváleného střednědobého výhledu státního rozpočtu. Kompletní výsledky veřejné soutěže naleznete zde.

Prodloužení dohody o spolupráci

Celkem se do veřejné soutěže přihlásilo na 212 návrhů, ze kterých dva nezávislí oponenti a následně odborný poradní orgán ministerstva školství doporučili výsledný počet podpořených projektů, 46.

Jde o aktivity Univerzity Karlovy, ČVUT i České zemědělské univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně nebo Technické univerzity v Liberci. Patří tam například i téma pokročilého jaderného reaktoru řízeného urychlovačem od vědců z brněnského Vysokého učení technického či vývoj nástrojů pro diagnostiku a terapii rakoviny prostaty, na čemž se podílí Biotechnologický ústav Akademie věd.

Spolupráce mezi českými a americkými vědeckými institucemi je založena na mezivládní dohodě mezi ČR a USA o vědecko-technické spolupráci z roku 2007. Protokol prodlužující a upravující danou dohodu spolu podepsali ministr školství Robert Plaga a americký velvyslanec v Praze Stephen King letos v dubnu.

Zdroj: novinky.cz