Vědci z VŠTE zkoumají, jak vyrobit odlitky pro extrémní podmínky

Slévárna Kovosvit MAS Foundry Sezimovo Ústí se zapojila spolu s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE) do výzkumného projektu, jehož cílem je zahájení výroby odlitků určených do extrémních podmínek. Výstupem z tříletého projektu za více než 30 milionů korun budou pokročilé technologické postupy, díky nimž bude slévárna schopna produkovat odlitky z tvárné litiny, určené do podmínek, kde pracovní teplota klesá až k -40°Celsia. Jde například o lodní, automobilový nebo energetický průmysl.

„Výstup z projektu nám umožní rozšířit nabídku odlitků, tím zvýšit konkurenceschopnost a tedy i exportní potenciál naší produkce v Evropě i mimo ni,“ říká Libor Kuchař, předseda představenstva Kovosvit MAS.

Unikátní výzkum se zaměřuje na výrobu tvárné litiny a odlitků do hmotnosti 7 tun, určených do extrémních podmínek při teplotách -20°C až -40°C. „Cestu ke splnění stanoveného cíle představují rozsáhlé série provozních taveb. Zaměřují se na jejich průběh, mimopecní zpracování, modifikaci, legování, očkování až po odlévání a tepelné zpracování,“ vysvětluje Miroslav Chmiel, ředitel slévárny.

Při provozních tavbách se provádí řada materiálových analýz, zaměřených na chemickou, metalografickou, strukturní, mechanickou a termickou analýzu odebíraných vzorků. „Hledáme hlavně praktické možnosti, jak minimalizovat vady, které při navrženém výrobním postupu odlitku vznikají. Cílem je nalézt a navrhnout ideální výrobní postup a produkovat co nejkvalitnější odlitky,“ uvedl Ladislav Socha z Environmentálního výzkumného pracoviště VŠTE.

Kromě provozních experimentů se v průběhu výzkumu využije také simulační software MAGMA se zaměřením na návrh licího systému, optimalizaci tuhnutí, postup odlévání a příslušné technologie. „Díky numerickým simulacím lze identifikovat kritické parametry, které by mohly vést ke vzniku vad ještě před vlastní výrobou,“ vysvětluje Karel Gryc z týmu VŠTE.

Podle Vojtěcha Stehela, prorektora VŠTE, umožňuje získání dalšího náročného a nákladného projektu využít silný výzkumný potenciál akademiků. „Naší vědeckovýzkumnou činností tak přispíváme k posílení konkurenceschopnosti celého regionu,“ říká a oceňuje, že se do výzkumu dílčích částí zapojují i vybraní studenti. Ti díky tomu získají neocenitelnou zkušenost.

Výzkumný projekt, který bude zakončen v roce 2022, má rozpočet 31 milionů Kč, z nichž 19,7 milionů pokrývá dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TRIO. Zbylé náklady hradí společnost Kovosvit MAS Foundry.

Nároky zákazníků na kvalitu vyráběných odlitků se stále zvyšují. A kdo se chce na trhu opravdu prosadit, musí nabídnout nejkvalitnější tvárnou litinu. To je i našim společným cílem,“ uzavírá Jan Kočvara, obchodní ředitel Kovosvit MAS Foundry.

Zdroj: VŠTE
Úvodní foto: pixabay.com