Vědci těží ze spolupráce se start-upem NenoVision

Od druhé poloviny roku 2017 se úspěšně rozjíždí spolupráce Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky materiálů AV ČR s firmou NenoVision s. r. o., start-upem Středoevropského technologického institutu CEITEC.

„Spolupracujeme na vývoji zařízení LiteScope, kompaktního mikroskopu atomárních sil, který otevírá nové možnosti studia materiálů,“ říká člen Akademické rady pověřený zastupováním při koordinaci transferu znalostí Luboš Náhlík.

Vědci využívají zařízení LiteScope k vlastní výzkumné činnosti a současně úzce spolupracují s brněnskou firmou NenoVision na zdokonalení funkcí zařízení a rozšíření jeho možností o další módy. Revoluční mikroskopické metody umožňuje patentově chráněná technologie CPEM (Correlative Probe and Electron Microscopy) vyvinutá firmou NenoVision.

Ukázka 3D zobrazení povrchu pomocí LiteScope; Foto: archiv Fyzikálního ústavu a Ústavu fyziky materiálů

 

„Akademická pracoviště získala moderní nástroj pro 3D charakterizaci povrchů a rozvíjející se brněnská firma NenoVision odborné podněty od vědců s mnohaletou zkušeností se studiem fyzikálních vlastností materiálů ve všech měřítcích, od makroskopického až po vlastnosti nanostruktur,“ dodává Náhlík.

Pro své mimořádné vlastnosti bylo zařízení LiteScope oceněno, mimo jiné, zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2016.

Autor: Luboš Náhlík a Antonín Fejfar ve spolupráci s OMK AV ČR
Zdroj: avcr