Vědci mají stroj, který dokáže proměnit vodu na benzín

Německá společnost Sunfire odhalila stroj, který by mohl pěkně zahýbat s celým automobilovým průmyslem. Dokáže totiž přeměnit vodu a oxid uhličitý na syntetická paliva na bázi ropy. Kromě benzínu tak dokáže vytvořit také například petrolej, uvedl server Cnet.

Prototyp stroje na výrobu syntetických paliv dokáže zatím vyprodukovat barel benzínu denně.

 
 

Prototyp stroje na výrobu syntetických paliv dokáže zatím vyprodukovat barel benzínu denně.

FOTO: Sunfire

neděle 30. listopadu 2014, 19:11

Nový stroj staví na principu Fischer-Tropschovy syntézy, během které jsou pod velkým tlakem oxid uhelnatý a vodík, případně methan, přeměňovány na kapalné uhlovodíky. Vše přitom probíhá při vysokých teplotách pohybujících se mezi 200 až 350 °C.

Tato chemická reakce je známá už od první poloviny minulého století, za objevem stojí němečtí vědci Franz Fischer a Hans Tropsch. Využívána byla například Japonskem i Německem během druhé světové války a také Jihoafrickou republikou za apartheidu – protože tyto země neměly dostatečný přístup k ropě, vyráběly její náhražku pomocí zmiňované syntézy z uhlí.

Vysoké náklady odrazovaly

Vědci se snažili během uplynulých desetiletí celý proces značně vylepšit, ale nikdy nedosáhli zcela uspokojivých výsledků. Náklady na tvorbu syntetických paliv na bázi ropy totiž byly tak vysoké, že výrazně převyšovaly cenu klasické ropy.

Proces přeměny vody a oxidu uhličitého na palivo.

Proces přeměny vody a oxidu uhličitého na palivo.

FOTO: Sunfire

Společnost Sunfire, sídlící v Drážďanech, však celý proces nyní zdokonalila. Pomocí solárních a větrných elektráren přemění vodu na páru, elektrolýza se pak postará o odstranění kyslíku. Syntézou vodíku a oxidu uhelnatého, který je získán přeměnou oxidu uhličitého z atmosféry, pak vznikne vysoce čisté palivo. Jak nákladný celý proces je, však podnik zatím neprozradil.

„Tato souprava nám umožňuje ukázat technickou proveditelnost v průmyslovém měřítku,“ uvedl šéf společnosti Sunfire Christian von Olshausen s tím, že střídání fosilních paliv za novou „čistější formu“ bude bezesporu běh na dlouhou trať.

Barel syntetického benzínu denně

Podle něj prý současný proces dosahuje 50% efektivity, což jsou údajně skvělé výsledky. Sám ale připouští, že vědci v současnosti již pracují na navýšení na 70 %. Prototyp dokáže v současnosti vyprodukovat barel syntetického benzínu denně.

Odklon od fosilních paliv tak nemůžeme očekávat ze dne na den. Celý výrobní proces německých vědců čeká řada dalších testů, na základě jejichž úspěšnosti se budou dál hledat investoři.

(Zdroj: novinky.cz)