Ústav přístrojové techniky AV ČR podepsal memorandum s jordánskou univerzitou

U příležitosti lednové návštěvy doktora Alexandra Knápka z Ústavu přístrojové techniky AV ČR na jordánské univerzitě Mu’tah byla vydána tisková zpráva, která informuje o prosincovém podpisu memoranda o vzájemné spolupráci obou těchto institucí a také o novém přístroji vyvinutém v Brně přímo pro Mu’tah.

„Spolupráce byla zahájena již v srpnu 2018, kdy profesor fyzik Marwan S. Mousa navštívil ÚPT AV ČR v Brně a formou veřejné přednášky představil svoji vědeckou práci, která souvisí především s vývojem kompozitních autoemisních katod pro elektronovou mikroskopii,“ uvedl Knápek.

„V rámci spolupráce obou vědců vyvinulo brněnské pracoviště pro jordánskou univerzitu speciální přístroj určený pro formování hrotů autoemisních katod, který bude dále používán při vědecké spolupráci na poli výzkumu studené autoemise elektronů, ale také při výuce magisterských studentů,“ objasnil Knápek poté, co prototyp tohoto přístroje do Jordánska osobně přivezl. „Právě zájem o hlubší spolupráci na poli vzdělávání a výměny studentů zazněl z úst viceprezidenta univerzity prof. Nidala Hawamdeha, který oba vědce přijal,“ dodal Knápek.

Jeho návštěvu považuje jordánská strana za důkaz toho, že akademická spolupráce je oběma stranami míněna vážně. Profesor Mousa memorandum označil za most k posílení vzájemných vztahů v blízké budoucnosti.

Tisková zpráva byla publikována jordánskou tiskovou agenturou Petra v celostátním deníku a zveřejněna na webových stránkách univerzity. Její plné znění (v arabštině) je k dispozici zde.

Autor: Pavla Schieblová a Milan Pohl
Zdroj: AV ČR