Univerzita Karlova a další tři evropské univerzity nově vytvořily Evropskou univerzitní alianci

Univerzita Karlova spolu s Varšavskou a Heidelbergskou univerzitou a pařížskou Sorbonnou se rozhodly navázat na dosavadní akademickou spolupráci a založily Evropskou univerzitní alianci (4EU). Deklaraci podepsali jejich rektoři 10. března v Paříži. Aliance má vytvořit jednoduchou, flexibilní a reaktivní řídící a správní strukturu. Cílem je posunout vzájemnou spolupráci na vyšší úroveň ve výuce, výzkumu a administrativě tím, že dojde k vybudování infrastruktury pro studenty i vyučující, vědecké pracovníky a další zaměstnance těchto na výzkum zaměřených vysokých škol. Otevřený přístup a pozitivní atmosféra mají zlepšit možnosti pro tvořivost a výuku, výzkum a inovace. Aliance má rovněž odstranit překážky volného pohybu studentů a vyučujících, myšlenek a dobré praxe mezi univerzitami. Umožněno bude sdílení platforem a rozšíření přístupu ke zdrojům těchto vysokých škol. Dojde k integraci výuky a výzkumu, což studentům z celého světa nabídne jedinečné zkušenosti. Obecné cíle budou definovány na společné konferenci rektorů.

Start strategického partnerství přichází po intenzivních jednáních v loňském roce. Zúčastněné vysoké školy v této souvislosti připomínají, že myšlenka evropských univerzit staví na akademických svobodách a autonomii a že má zajišťovat rovný přístup ke vzdělání. Aliance 4EU má dle zakládajících univerzit zodpovědnost za přispívání k řešení významných společenských problémů v Evropě i mimo ni.

Zdroj: grant-garant