Unikátní čistička vzduchu české firmy nepotřebuje měnit filtry. Díky nanotechnologiím

Společnost Retap vyvinula ojedinělou technologii, která umožňuje z domácností, kanceláří nebo výrobních prostor odstraňovat nebezpečné viry, bakterie nebo toxické plyny, které se vypařují z nábytku, elektroniky, koberců nebo podlah s umělým povrchem.

Jak vynález, za který firma získala nejen Čestné uznání Inženýrské akademie ale také patent, funguje? „U nanočističek vzduchu proudí znečištěný vzduch nepřetržitě přes sestavu fotokatalytických filtrů. Na filtrech tohoto typu jsou zcela rozloženy toxické plyny, mikroorganismy jako bakterie a viry, plísně a ostatní nečistoty organického typu. Fotokatalýza je přirozený rozklad některých látek působením světla za přítomnosti katalyzátoru. Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván,“ upozorňuje Miloš Heršálek. Z čističek pak vycházejí běžné sloučeniny, jako jsou vodní páry a oxid uhličitý.

Pomocí fotokatalyzátoru se tak vzduch zcela vyčistí jen působením světla na fotoaktivní filtr, který nevyžaduje žádnou údržbu či čištění. „Na rozdíl od jiných čističek není nanočistička ‚lapačem prachu a nečistot‘, u kterých je nutné zachycený prach a nečistoty z filtrů omýt, vyčistit či filtry měnit. V nanočističkách dochází k rozkladu chemických škodlivých látek a likvidaci bakterií a virů v interiéru,“ porovnává Miloš Heršálek. Čističky vzduchu prodávané pod značkou NanoAirCleaner firma vyrábí z přírodních materiálů jako je masivní dřevo, umělecké sklo fusing, zrcadlové sklo, plátno a keramické kachle. „Díky absenci plastových částí, jsou nanočističky schopné likvidace látek v místnosti s větší účinností,“ konstatuje Miloš Heršálek.

Nanočistička Zdroj: businessinfo.cz

Žádné drahé filtry

Se svojí technologií je přitom Retap naprosto unikátní i v mezinárodním měřítku. „Bez nadsázky můžeme říci, že nemáme přímou konkurenci. Ale vzhledem k možnostem současné reklamy může zhruba dvacet firem, které dodávají čističky na trh tvrdit, že jsou nejlepší, ačkoliv se to nezakládá na pravdě. Všichni totiž používají drahé pevné hepa filtry, které však umí zachytit viry, plísně, bakterie jen do velikosti 0,2 mikrometru. Ale nebezpečné viry, bakterie a podobně jsou vždy ve velikosti nano, tedy stokrát až tisíckrát menší. A to žádný hepa filtr neumí,“ porovnává Miloš Heršálek.

Podnik se chce věnovat také dalšímu výzkumu. Ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR a Státním zdravotním ústavem podal přihlášku do programu Epsylon agentury TAČR na nový výrobek s poněkud tajemným názvem Antropogenní rekuperace. „Máme v plánu další uplatnění našeho patentu ‘Nanofotokatalytického filtru‘ pro zdravotnictví, jako jsou lůžka a čisté provozy nebo pro automobilový průmysl na čištění vnitřních prostor osobních a nákladních automobilů, autobusů i letadel,“ uzavírá Miloš Heršálek.

Vzhledem k zásadním inovacím, které firma Retap přinesla v oboru, je rovněž spoluzakladatelem České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF), jejíž činnosti je zaměřena na certifikaci veškerých fotoaktivních látek, povrchů a také nanočističek.

Autor: Dalibor Dostál
Zdroj: businessinfo.cz