Uměle vytvořené mechové stromy – převratný vynález nebo jen další marná snaha o čistější ovzduší?

Čím je naše společnost vyspělejší, tím více se musíme zabývat otázkou ekologie. Na světě je nás více a většina lidí chce bydlet ve městech, kde mají veškerý životní komfort. OSN udává, že v roce 2050 budou až dvě třetiny populace bydlet ve městech, dokážete si představit tu míru znečištění? Ve městě je nouze o místo pro prostory k bydlení natož pak pro les. Můžeme být rádi, když máme v blízkosti městský park. Nicméně funkci menšího lesu by měl plnit nový vynález tzv. mechový strom.

Uměle vytvořený mechový strom | objevit.cz

Jak funguje?

Nepředstavujte si umělý stromeček, který je propletený kabely a solárním zařízením. Jedná se o plochu, která je pokryta mechy a lišejníky. Biologové už dávno zjistili, že mechy mají mnohem větší listový povrch, než jiné rostliny a tak mnohem rychleji vstřebávají zplodiny ze vzduchu. Mechový, neboli městský strom je vysoký 4 metry. Jeden takový „stromek“ zastane funkci malého lesíku s 275 stromy.

Městský strom je v podstatě soběstačným „zařízením“ a nepotřebuje žádné jiné zdroje, než sám sebe. Pro udržování mechů a lišejníků používá dešťovou vodu, která je ukládána ve speciálních nádobách na vodu. Rostlinky jsou rozprostřeny u solárních panelů, z kterých se čerpá energie na analýzu vzduchu a procentuální záznam čištění.

Jedním z vynálezců je Zhengliang Wu, který podotýká, že mechový strom je pouhým předstupněm toho, co se chystá v budoucnu. Koncept mechové plochy se totiž může instalovat i na celé budovy. Vize vynálezců je taková, že by se v budoucnosti mohla objevovat celá „zelená města“.

Vynález však není bezchybný a neobejde se bez negativních recenzí. Vzduch prý pročišťuje jen horizontálně a ve svém blízkém okolí. Například zplodiny z aut putují až několik kilometrů vzhůru. To by měly vyřešit plánované „zelené budovy“.
Celý koncept je velmi moderní a praktický. Je to vynález, který lichotí jak oku, tak ovzduší a navíc plní funkci lavičky. Mechový strom je už používán ve dvaceti městech světa. Například v Paříži nebo Honghongu.

Každopádně mechové stromy jsou líbivou a ekologickou pomocí a v budoucnu by mohly expandovat i do menších měst. Jejich pořizovací hodnota je 25 000 euro. Možná by bylo ekonomičtější, kdyby města nakoupila ekologické autobusy. Pro zavedení této novinky bude třeba velkých grantů.

Zdroj: objevit.cz