ÚFM představil své laboratoře průmyslovým partnerům

V Ústavu fyziky materiálů AV ČR se 23. května konal „Den otevřených dveří nejen pro průmyslové partnery“. Zdařilé akce, podporované Strategií AV21, se zúčastnili zástupci průmyslových podniků a výzkumných organizací z celé republiky.

Po zahájení akce ředitelem ústavu Ludvíkem Kunzem následovala prezentace úspěšné spolupráce s firmou NenoVision s.r.o. a  s Ústavem aplikované mechaniky s.r.o. Luboš Náhlík, ředitel CEITEC ÚFM/IPMinfra, navázal prezentací odborných činností ústavu včetně představení probíhajících výzkumných spoluprací s průmyslovými partnery. Hovořil o možnostech spolupráce v oblasti aplikací pokročilých materiálů s využitím výzkumného zázemí ústavu. Na příkladech demonstroval aplikační potenciál ústavu a vybudované výzkumné infrastruktury.

Velký prostor byl na setkání věnován komentované prohlídce jednotlivých laboratoří a představení nákladných přístrojů a zařízení návštěvníkům. Během prohlídky měli návštěvníci možnost diskutovat s odborníky ústavu technické parametry zařízení či způsob řešení konkrétních problémů z jejich pracovišť. Den otevřených dveří byl ukončen individuálními rozhovory o možnostech budoucí spolupráce mezi výzkumnými pracovníky ústavu a zástupci zúčastněných firem při řešení průmyslových problémů či při společné výzkumné činnosti.

Zdroj: http://www.avcr.cz