U Prahy bylo slavnostně otevřeno vědecké centrum Biocev

Ve Vestci u Prahy bylo slavnostně otevřeno nové biotechnologické a biomedicínské centrum Biocev, jehož stavba skončila loni v prosinci. Centrum je v provozu od letošního ledna.

V centru funguje celkem pět vědeckých programů. „Přidaná hodnota Biocevu je v tom, že jednotlivé programy spolu nesmírně úzce kooperují, jsou provázané,“ prozradil ředitel centra Pavel Martásek. Vědci se zabývají například vývojem nových léčiv, zlepšením diagnostiky chorob, programy se zaměřují i na strukturální biologii, biochemii parazitů, virologii a podobně.

Biocev zaměstnává bezmála čtyři stovky pracovníků, z čehož jsou přibližně dvě třetiny vědci, a to nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Vědci z vesteckého areálu se již zasloužili o více než 300 publikací. Vědečtí pracovníci přinesli například nové poznatky týkající se vakcín, rakoviny nebo vývoje zubu.

Zdroj: 21. století