Tým z MENDELU povede velký mezinárodní projekt, zaměří se na cestovní ruch

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně budou poprvé koordinovat velký mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí v rámci výzvy H2020. Zapojí se do něj 15 univerzit a výzkumných ústavů z Evropy a Izraele.

Experti se budou zabývat podporou nových přístupů v oblasti kulturního cestovního ruchu, což je problém, který se týká z velké části i Česka. Obce a kraje by mohly výsledků projektu využít při strategickém plánování cestovního ruchu. Vědci budou převážně v rámci Evropy analyzovat zájem turistů o aktivní účast na atraktivitách kulturního cestovního ruchu a další trendy, říká Milada Šťastná z Ústavu aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty MENDELU, která tříletý mezinárodní projekt od ledna 2020 povede. Její tým na něj získal dotaci 3 miliony eur (cca 76,6 milionu korun).

Vědci budou pracovat s 15 případovými studiemi, které vyberou tak, aby ilustrovaly různé aspekty kulturního cestovního ruchu. „Zaměříme se na prostorové prvky, jako jsou periferní, deindustrializované a městské lokality, a také sociální prvky, jako je role místních aktérů. Předmětem našeho zájmu bude i nadměrný a nedostatečný cestovní ruch a vztah k regionální identitě," uvedla Šťastná. Český tým se v projektu zaměří na Jihomoravský kraj. Některé jeho periferie jako Vranovsko nebo Horňácko jsou postiženy vyšší nezaměstnaností a depopulačními tendencemi. „Přitom jsou turisticky atraktivní. Jedním z cílů projektu je zapojení takových mikroregionů do evropského cestovního ruchu. To by mělo ulevit velkým turistickým centrům jako je třeba Praha," uvedla Šťastná.

V Česku loni podle statistik EUROSTATu přenocovalo 26,8 milionu cizinců, což je asi desetina lidí směřujících do Velké Británie. Česko dál zaostává za státy jižní Evropy, Rakouskem, Německem nebo Nizozemskem. „Protože nemáme moře ani velehory, musíme se zaměřit na jiné formy cestovního ruchu, mezi nimiž může hrát významné místo právě kultura," uvedla Šťastná. Českým problémem je nadměrná koncentrace turistů v Praze, jezdí sem navíc zejména turisté ze sousedních zemí. Teprve po nich následují nerezidenti ze vzdálenějších destinací v čele s Rusy, Brity, Italy, Číňany, Korejci, Američany a Francouzi, od nichž lze očekávat delší průměrné délky pobytu a vyšší příjmy.

„I v tomto směru by větší evropeizace našich destinací mohla přispět ke zvýšení podílu cestovního ruchu na tvorbě hrubého domácího produktu a prosperitě regionů. Určitý problém představuje i skutečnost, že pokud cizinci navštíví místa mimo hlavní destinace, jde o návštěvy fakultativní, tedy bez ubytování. Ostatní destinace navíc zpravidla nedisponují infrastrukturou pro návštěvníky zvyklé na vyšší standardy ubytování a dalších služeb," uvedla Šťastná. Podle ní existuje celá řada nových trendů. Jedním z nich je tzv. „mediální turistika", což je kulturní cestovní ruch související s návštěvami míst, kde probíhalo natáčení filmů a televizních seriálů. „V projektu se na tento typ cestovního ruchu zaměří partneři z Velké Británie. Bude se jednat o místa související se skotskou historií a kulturním dědictvím, jako jsou TV série Cizinka, ale také Statečné srdce, Marie, královna skotská a další," uvedla Šťastná. Projekt, který povede, má primárně hledat evropská řešení. Jeho smyslem je mimo jiné i zlepšovat důvěru mezi národy a státy prostřednictvím kulturního cestovního ruchu.

„K tomu je potřeba ukazovat nejen architektonické památky vysokého řádu, ale rozptýlit turisty do regionů. Jde nám mj. o rozvoj cestovního ruchu na venkově do míst, která jsou odlehlá od významných letišť i pozemních komunikací, jsou méně vybavena infrastrukturou, kapitálem a zkušenostmi. V tomto směru může sehrát významnou úlohu právě jižní Morava, kde lze vhodně spojit přírodní, architektonické, historické a folklórní dědictví s kulturou vína," uvedla Šťastná. Výstupem projektu budou metodiky uplatnitelné na různých úrovních státní správy a samosprávy, které umožní těm, co rozhodují, identifikovat potenciál konkrétního území a cílit na zatraktivnění místa. „Projekt by neměl být zaměřen na podporu jednotlivých aktivit. Ukazuje se totiž, že k dosažení vyšší úrovně zapojení do cestovního ruchu je třeba propojovat akce různého typu a nabízet regiony jako balíček," dodala Šťastná.

Zdroj: MENDELU
Úvodní foto: wikimedia commons