Transfer i popularizace výsledků troubského aplikovaného výzkumu

Transfer výzkumných výsledků, ale i popularizace práce výzkumníka a šlechtitele a jejich výsledků považuje troubské pracoviště za nedílnou součást své činnosti a spatřuje v nich i širší sociálně ekonomický význam. Více ZDE.

Zdroj: AVO