Tisková zpráva - Česká věda je online

Projekt Česká věda do světa přichází s novinkou. Kromě běžných aktivit, jako je asistence a poradenství v oblasti mezinárodních projektů ve vědě a výzkumu či pořádání odborných workshopů a konferencí, využívá nyní pro šíření informací také prostředky moderní komunikace. Cílem je podpořit české výzkumné týmy v četnějším zapojení do mezinárodních aktivit, ale také se snažit o propojování výzkumníků s inovativními firmami.

„Naše firma pomáhá ostatním společnostem se zaváděním inovací do praxe. A k tomu je také nezbytné, abychom šli příkladem. Proto i my se snažíme jít s dobou, sledujeme nové trendy a zkoušíme moderní metody a způsoby komunikace. Jsme přesvědčeni, že využitím možností, které nabízí dnes tak oblíbený online svět, budeme moci efektivně podpořit i takovou komunitu, jako jsou výzkumníci a vědci,“ přiblížil zapojení netradičních aktivit Karel Kouřil, ředitel podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, které projekt realizuje.

Web jako místo pro vyhledávání partnerů

Webové stránky bývají sice nezbytnou součástí projektů tohoto charakteru, většinou však fungují jen jako pasivní informační platforma o projektu samotném. Web www.ceskavedadosveta.cz je však denně aktualizován, a to nejen co do novinek z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale slouží také jako „shromaždiště“ nejrůznějších tematických akcí či jako aktivní zdroj pro vyhledávání partnerů pro mezinárodní projekty a spolupráci.

„S webem neustále pracujeme, sledujeme aktuální grantové a dotační výzvy, novinky a zajímavé akce i individuální poptávky, v nichž zahraniční instituce či organizace hledají kolegy do výzkumných týmů,“ objasnil Karel Kouřil. Vědci tak mají všechny potřebné informace i kontakty na jednom místě.

Sociální sítě pomohou oslovit mladé vědce i firmy

Mohli bychom se domnívat, že sociální sítě jsou posledním místem, kde bychom hledali vědce a výzkumníky. Opak je ale pravdou. Projekt Česká věda do světa proto zapojil i Facebook, LinkedIn a Twitter.

„Na všech zmíněných sítích můžeme najít vědeckou komunitu. Součástí vědeckých týmů jsou totiž i mladí lidé, doktorandi, absolventi vysokých škol, kteří pracují v oblasti vědy a výzkumu. A do jejich života sociální sítě patří. Proto je chceme oslovit a podpořit formou, která je jim blízká,“ vysvětlil ředitel Kouřil.

Kromě toho si české i zahraniční firmy už zvykly komunikovat těmito moderními kanály. Například na Facebooku se vyskytuje více než 25 milionů společností z celého světa. To představuje pro vědce a výzkumníky příležitost, jak s firmami navázat spolupráci, a aplikovat tak své výsledky do praxe. A o tom, že si vědecké instituce na sociálních sítích nevedou špatně, svědčí i fakt, že například facebookový profil NASA má skoro 8 milionů fanoušků a evropský CERN přes 300 tisíc.

Doplňkem nových aktivit jsou také pravidelné elektronické newslettery, které shrnují všechny důležité informace pro možnou mezinárodní spolupráci.

Copyright 2017 Česká věda do světa  Všechna práva vyhrazena

Tento web vytvořil IMCerny