Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou zakázku na průmysl 4.0

Technologická agentura ČR („TA ČR“) vyhlásila v programu BETA dne 21. 7. 2016 veřejnou zakázku s názvem "Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, vývoje a inovací reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0).“ Znění zadání TA ČR konzultovala s Úřadem vlády, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími odborníky.

Předpokládanou hodnotou se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou otevřeným řízením. Realizace projektu bude řešena rámcovou smlouvou, která bude uzavřena min. se 3 účastníky, následně budou vyhlašovány tzv. minitendry na jednotlivé oblasti Průmyslu 4.0, které byly definovány jednotlivými resorty. Celý projekt bude realizován do konce roku 2016 (ukončení programu BETA). V současnosti se jedná o první, tzv. přípravnou etapu. V rámci navazujícího programu BETA2 je TA ČR připravena vyhlásit a financovat pokračování projektu za účelem ověření a dopracování výsledků z této první etapy.

TA ČR je z pověření uvedených resortů administrátorem veřejné zakázky. Má dostatečné zkušenosti s realizací takovýchto druhů zadávacích řízení a zároveň se podílela i na přípravě strategického dokumentu s názvem Národní iniciativa Průmyslu 4.0.

Lhůta pro podání nabídek na uzavření rámcové smlouvy je stanovena do 26. 8. 2016 do 13:00 hodin.

Zadávací dokumentace (Dokumentace pro uzavření rámcové smlouvy) vč. všech dalších příloh je zveřejněna na profilu zadavatele na: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=70308

TA ČR k veřejné zakázce zároveň pořádá seminář, který se bude konat dne 19. 8. 2016 od 10:00 hodin v sídle TA ČR. Zájemci o účast se mohou přihlásit zde.

Zdroj: TA ČR