TA ČR vyhlásila výsledky 1. veřejné soutěže Programu KAPPA

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska, vyhlášené dne 20. listopadu 2019.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto návrhů projektů. Tyto návrhy projektů tvoří rezervní list. V případě navýšení alokace na tuto veřejnou soutěž či v případě neuzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u návrhu projektu, u kterého se předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory přednostně u těchto návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči těchto  návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 163 návrhů projektů,
154 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich bude podpořeno celkem 25 návrhů projektů.

Více čtěte zde.

Zdroj: TA ČR