TA ČR vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejných soutěží Programu ÉTA a Programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky (dále jen TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen Program ÉTA), vyhlášené dne 29. dubna 2020 a do 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 8. dubna 2020.

Program ÉTA

Po ukončení soutěžní lhůty (15. června 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo dne 2. července 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 301 návrhů projektů z celkového počtu 308 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže Programu ÉTA:

Program DOPRAVA 2020+

Po skončení soutěžní lhůty (10. června 2020) Komise vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 215 návrhů projektů z celkového počtu 227 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu DOPRAVA 2020+:

Zdroj: TA ČR