TA ČR spouští LEEP-SME: nový mezinárodní projekt pro zefektivnění hodnocení a realizaci výzkumu

Technologická agentura ČR spustila 1. července 2020 nový mezinárodní projekt, jehož je hlavním koordinátorem. LEEP-SME (LEARNING TO ENHANCE EXPLOITATION POTENTIAL OF SME PROJECT RESULTS) je zaměřený na zlepšení hodnocení projektů, jejich realizaci, a předávání zkušeností mezi čtyřmi partnery konsorcia. TA ČR jako národní agentura bude spolupracovat s dvěma regionálními agenturami FICYT a FUNDECYT-PCTEX a nadnárodní organizací EUREKA.

Hlavním cílem projektu je předávání a sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi, které jsou do projektu zapojeny. LEEP-SME se snaží zlepšit proces hodnocení projektů evropských poskytovatelů tak, aby evaluace projektů probíhala zejména s ohledem na jejich aplikační potenciál, což znamená schopnost uplatnit konkrétní řešení v praxi. Z toho vyplývá, že by se měly vybírat k podpoře ty projekty, které opravdu přinesou aplikovatelná řešení. Partneři LEEP-SME se chtějí naučit jak zapojit faktor aplikačního potenciálu do své práce s projekty od přihlášky až po závěrečné hodnocení. Nový projekt se bude zabývat také samotnou realizací podpořených projektů s ohledem na jejich aplikační potenciál. Měl by tedy pomoci řešitelům vyhnout se rizikům, úspěšně řešit krize, zjistit, čeho řešitelé dosáhli, jak s tím dále pracovat a kam směřovat. To všechno by mělo vést ke komercializaci výsledků, která pozitivně působí na domácí ekonomiku.

Partneři mezi sebou budou sdílet své zkušenosti a znalosti v oboru. Budou se věnovat  například tomu, co se v minulosti nepovedlo a jakým způsobem se z toho někdo druhý může poučit. Tyto výstupy budou diseminovat dalším evropským poskytovatelům. LEEP-SME je prvním projektem financovaným Evropským rámcovým programem Horizont 2020, který TA ČR koordinuje, a proto je cílem agentury naučit se vést takové projekty, zlepšit schopnosti v hodnocení projektů a upevnit spolupráci s příslušnými finančními organizacemi z Evropy. Doba trvání LEEP-SME je 12 měsíců a konsorcium obdrželo na jeho realizaci grant ve výši 50 tisíc eur.

Více informací o projektu naleznete zde.

Zdroj: TA ČR