TA ČR oznámila termín vyhlášení veřejné soutěže pro projekty Seal of Excellence

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 5. veřejná soutěž Programu GAMApodprogram 2 (dále jen veřejná soutěž) pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1 ze 4. uzávěrky roku 2018 a 1. uzávěrky roku 2019, bude vyhlášena dne 13. března 2019.

Tabulka s předběžnými parametry 5. veřejné soutěže GAMA, PP2, Seal of Excellence k nahlédnutí ZDE.

Více informací k vyhlašované veřejné soutěži jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení veřejné soutěže a dostupná na webových stránkách www.tacr.cz.

Struktura návrhu projektu (přihláška) bude zjednodušená (jako v předchozích veřejných soutěžích), jelikož se jedná o projekty, jejichž kvalita již byla zhodnocena mezinárodními hodnotiteli v rámci výzvy Horizontu 2020.

Veřejná soutěž je určena pouze pro projekty, které uspěly ve výzvě SME Instrumentu fáze 1 ve 4. uzávěrce roku 2018 či 1. uzávěrce roku 2019, ale z nedostatku finančních prostředků nebyly financované. Jedná se tedy o projekty, které obdržely pečeť „Seal of Excellence" Evropské komise ve 4. uzávěrce roku 2018 a 1. uzávěrce roku 2019.

Kromě projektu podaného do Horizontu 2020, Evaluation Summary Report a pečetě Seal of Excellence budou muset uchazeči dodat ještě další dokumenty vyžadované českou legislativou, které budou specifikovány v Zadávací dokumentaci. Snahou TA ČR je co nejvíce snížit administrativní náročnost této veřejné soutěže. Díky tomu, že se bude jednat o zjednodušený proces hodnocení, TA ČR předpokládá, že výsledky veřejné soutěže budou známy již do 31. 5. 2019.

Zdroj: TA ČR