TA ČR navázala spolupráci s japonskými partnery a připravuje výzvu na společné projekty aplikovaného výzkumu

V rámci podpory mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu bylo v pátek 17. června 2016 podepsáno v Tokiu memorandum mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a japonskou agenturou NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization).

MoU

Podpis MoU mezi TA ČR a NEDO 

V průběhu cesty se setkali zástupci TA ČR s představiteli japonské národní výzkumné instituce NISTEP (National Institute of Science and technology Policy), která je součástí Japonského ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a techniky (MEXT). Cílem setkání bylo navázání spolupráce v oblasti identifikace budoucích příležitostí metodou Technology Foresight v níž je NISTEP světovým lídrem (50 let výzkumu).

nistep

Setkání zástupců TA ČR a prezidenta NISTEP

V rámci podpory mezinárodní spolupráce, uspořádal CzechInvest s velvyslanectvím České republiky a v kooperaci s TA ČR seminář na téma spolupráce států V4 a Japonska v oblasti pokročilých technologií a nanomateriálů. Dále proběhla diskuze s vice-ministryní MEXT a prezidentem JST (Japan Science and Technology Agency) k podpoře bilaterální spolupráce zaměřené na projekty aplikovaného výzkumu a inovace. Následující den navštívili zástupci TA ČR Japonskou kosmickou agenturu JAXA v Tsukubě, kde představili potenciál České republiky ve výzkumu a vývoji a seznámili se s kosmickým výzkumem Japonska. Odpoledne proběhl podpis memoranda s NEDO. Ten završil misi TA ČR v Japonsku, která byla důležitým krokem pro vypsání výzvy v programu DELTA na spolupráci s Japonskem v příštím roce.

seminarV4

Seminář na téma spolupráce států V4 a Japonska

Zdroj: TAČR