TA ČR informuje o podzimu plném mezinárodních výzev

Technologická agentura ČR (TA ČR) je zapojena do schématu ERA-NET cofund Horizontu 2020, který cílí na podporu spolupráce partnerů z evropských i mimoevropských zemí.

Národní poskytovatelé z jednotlivých členských zemí (jako je TA ČR) pak obvykle jednou ročně vyhlašují společné výzvy (tzv. Joint Calls), do kterých předkládají své projekty mezinárodní projektová konsorcia. Každý ERA-NET cofund je tematicky zaměřený na danou oblast a má vlastní pravidla pro způsobilost projektu k získání finanční podpory.

Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky, přičemž TA ČR podpoří pouze české subjekty mezinárodních projektů.

Letošní podzim budou vyhlášeny tyto společné mezinárodní výzvy:

Září 

Mezinárodní síť BiodivERsA vyhlásí dle předběžného harmonogramu 2. září 2019 společnou výzvu v ERA-NET cofundu BiodivClim, která bude zaměřena na oblast biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program Prostředí pro život, ze kterého budou finančně podpořeny úspěšné české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 640 000 EUR. Příjem zkrácených návrhů projektů bude uzavřen 5. listopadu 2019.
Národní podmínky pro českého uchazeče naleznete ZDE.

Říjen

Dne 15. října 2019 bude vyhlášena výzva v ERA-NET cofundu CHIST-ERA, podporující výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Spolu s TA ČR se předpokládá účast dalších 28 poskytovatelů z 25 zemí. Termín pro podání zkrácených návrhů projektů prostřednictvím mezinárodního systému je do 16. prosince 2019.
Národní podmínky pro českého uchazeče naleznete ZDE.

Listopad

Mezinárodní výzva se zaměřením na oblast neenergetických nezemědělských surovin, ERA-MIN 2 Call 2019, bude vyhlášena 28. listopadu 2019
Pro českého uchazeče bude výzva svými pravidly navázaná na Program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.
Národní podmínky pro českého uchazeče naleznete ZDE.

Prosinec

EuroNanoMed3 Joint Call 2020 je další mezinárodní výzva zaměřená na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. Předběžný termín vyhlášení je 2. prosince 2019. Další informace k této výzvě budou zveřejněny na webových stránkách euronanomed.net a www.tacr.cz.

Zdroj: TA ČR