Stanovisko akademií věd zemí V4 k devátému rámcovému programu pro výzkum

Akademie věd zemí skupiny V4, tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, vydaly společné stanovisko k 9. rámcovému programu EU pro výzkum, vývoj a inovace, který od roku 2021 nahradí dosavadní program Horizont 2020. Mezi hlavní priority stanoviska patří navýšení rozpočtu, důraz na menší projektová konsorcia a excelenci jako klíčový princip výzkumných grantů. Důležitá je podpora výzkumných infrastruktur, rovnováha mezi základním a aplikovaným výzkumem a zapojení humanitních věd.

Celá řada výzkumných institucí, organizací i členských států vydává svá stanoviska a doporučení k budoucí podobě 9. rámcového programu. Akademie věd svou pozici zveřejnila v červnu 2017. Nyní připravily společné stanovisko akademie věd zemí skupiny V4.

Akademie věd zemí V4 usilují do budoucna především o zvýšení účasti v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace, protože doposud země skupiny V4 zaostávají v zapojení do programu Horizont 2020 za státy západní Evropy, což má dopad i na národní politiku výzkumu, vývoje a inovací. Ve svém stanovisku navrhují akademie věd zemí V4 opatření ve finanční a strukturální oblasti a také na úrovni managementu a implementace.

Stanovisko najdete ke stažení v angličtině zde.

Zdroj: Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR