Špičkové vybavení láká vědce do Brna

Šestice významných brněnských univerzit a výzkumných institucí stála v roce 2011 při zrodu Středoevropského technologického institutu CEITEC. Od doby jeho vzniku se daří budovat vědecké centrum, které se nyní řadí mezi špičkové evropské vědecké organizace. Přístroje v laboratořích CEITEC VUT nyní celoročně využívá na 200 vědců a studentů ze světa i ČR. „Díky projektu CEITEC NANO+, který byl podpořen evropskou dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 124 milionů korun, jsme mohli dovybavit již existující přístrojovou infrastrukturu a modernizovat ji,“ nastínil vedoucí CEITEC NANO Michal Urbánek.

Podle jeho slov v rámci zmíněného evropského projektu nakoupili zhruba na tři desítky větších komponent pro vylepšení složitých přístrojů. „Nakupovali jsme například unikátní mikroskopy, jimiž lze měřit elektromagnetické vlastnosti látek. Mnohé z přístrojů pomáhají získávat informace o tom, jak materiály fungují, jak jsou sestaveny z jednotlivých atomů a podobně,“ přiblížil a dodal, že u těchto složitých přístrojů, určených převážně pro základní výzkum z oblasti fyziky a chemie, trvá delší dobu, než se s nimi lidé seznámí a naučí se je využívat. „Hlavní výsledky ze základního výzkumu nám právě teď přicházejí. Řada vědeckých článků o výzkumech, které byly na těchto přístrojích realizovány, už ale byla publikována,“ objasnil Michal Urbánek. 

V současné době má CEITEC na VUT tři řešitele prestižních individuálních vědeckých grantů ERC financovaných Evropskou výzkumnou radou. K tomu zde běží skoro dvacítka dalších evropských výzkumných projektů s průmyslovými nebo výzkumnými mezinárodními konsorcii v programu Horizont 2020, jehož cílem je posilovat evropskou pozici ve vědě a inovacích. „I nadále bychom chtěli v tomto trendu pokračovat a rozvíjet špičkovou vědu se špičkovými vědci na celosvětově konkurenceschopném vědeckém vybavení,“ uvedl ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba.

Vše pod jednou střechou

Vědecké kapacity z celého světa přitahuje CEITEC VUT tou nejmodernější výzkumnou infrastrukturou a nabízeným prvotřídním vybavením. „Jezdí k nám například vědci z Vídně. Zařízení u nás je pro ně unikátní, podobné v Rakousku nemají,“ poznamenal Urbánek, jenž se jako vedoucí vědecké infrastruktury stará o to, aby všechny přístroje dobře fungovaly. Zkoumat tu lze například prostřednictvím mikrodifrakce materiály, které jsou ve velmi malém množství, ať už proto, že jsou drahé nebo se jich vyrobilo jen velmi málo. Laboratoře v CEITEC NANO jsou otevřeny po celý rok, prakticky 24 hodin denně. „Naše kapacita je obrovská. Některé přístroje jsou hodně vytížené, u těch umožňujeme, aby si mohl každý zarezervovat maximálně dva časové sloty dopředu, aby neblokoval ostatní,“ upřesnil Urbánek. 

Jedním z vedoucích výzkumných skupin v CEITEC VUT je Jan Macák. „Pro mne je možnost využití přístrojů, kterými byla zdejší infrastruktura dovybavena v rámci projektu CEITEC NANO+, naprosto klíčovou záležitostí,“ upozornil. Jeho tým, složený ze studentů, je totiž častým uživatelem zdejšího přístrojového zařízení. „Využíváme speciální mikroskopy na sledování našich nanomateriálů či rentgenové difraktometry pro analýzu struktur materiálů a další speciální přístroje. Obrovskou výhodou je, že všechno vybavení je pod jednou střechou, a tudíž nemusíme kvůli některé dílčí části výzkumu dojíždět jinam. Pro nás vědce, coby uživatele, tu funguje perfektní servis,“ pochvaloval si Macák. Podle něj je v brněnském výzkumném centru natolik unikátní a promyšlený soubor přístrojového vybavení, že zcela pokrývá všechny potřeby pro vědecké zkoumání. 

Ochrana před viry 

Například nanomateriály a nanotechnologie, které v CEITEC zkoumají, se často skloňují i v souvislosti s ochranou proti onemocnění Covid-19. K tomu ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba řekl: „Nabízíme testování ochranných pomůcek z nanomateriálů, a také kapacity pro přípravu magnetických nanočástic pro testování na přítomnost SARS-CoV-2. V neposlední řadě umožňujeme přednostní bezplatný přístup do našich výzkumných laboratoří v CEITEC NANO a podporu všem projektům výzkumu a vývoje, které přímo s výzkumem SARS-CoV-2 souvisejí.“ 

„I nadále bychom chtěli v tomto trendu pokračovat a rozvíjet špičkovou vědu se špičkovými vědci,“ uvedl Radimír Vrba, ředitel CEITEC VUT.

Zdroj: CEITEC
Ilustrační foto: pixabay,com