Soutěž: Přeměna odpadů na zdroje

Ministerstvo průmyslu a obchodu oceňuje inspirativní projekty, které dávají druhotným surovinám další šanci. Cílem druhého ročníku soutěže je hledat nové cesty k šetrnému nakládání se zdroji a jejich opětovnému využívání.

Jsou vítány projekty, jež budují odpovědný přístup k využívání surovin, které máme. Ať už půjde o kreativní zpracování plastů, papíru, inovativní využití druhotných surovin ve stavebnictví a výrobě, nebo třeba o projekt, který bude k využívání použitých výrobků inspirovat druhé.

Do soutěže se může přihlásit výrobní podnik, firma podnikající v oblasti stavebnictví, veřejná správa, studenti VŠ, žáci ZŠ, ZUŠ, organizace volnočasových aktivit, studenti SŠ, VOŠ a SOU. Téma pro všechny je stejné: využití druhotných surovin. Podrobné podmínky soutěže najdete zde.

Pro přihlášení je třeba vyplnit formulář, kde popíšete svůj projekt a připojíte fotodokumentaci, video nebo jiný formát, ve kterém prezentujete projekty a díla. Přihlášky jsou přijímány do 31. března 2018.

Zdroj: mpo.cz a INCIEN