Silnici opravují s použitím původního materiálu. Firma HT Road vyhrála projekt roku

Frézování starého povrchu vozovky bylo dosud spojeno s odvážením odstraněného materiálu na skládky. Převratná technologie brněnské společnosti ho umožňuje okamžitě zpracovat a vrátit zpět jako základ nové silnice.

Modrožluté frézovací stroje společnosti HT Road potkávají řidiči na opravovaných silnicích po celé České republice i Slovensku. Společnost, kterou v roce 2003 založili tři společníci Jaromír Stiblík, Petr Hromek a Pavel Telička, patří v oboru k zavedeným firmám.

„Do podnikání v oboru se společnost pustila s cílem vyplnit mezeru na trhu, tzn. realizovat zakázky menšího rozsahu s menšími stavebními stroji. Samozřejmě ze začátku bylo velmi těžké a zdlouhavé proniknout mezi konkurenci a uplatnit se,“ vzpomíná jeden ze společníků Jaromír Stiblík. 

V roce 2015 pak odborníci z HT Road přišli s inovací v oblasti frézování vozovek – možností zapracovat vyfrézovaný materiál přímo na místě. Hlavní motivací této převratné novinky byly ekonomické a ekologické úspory při stavbě komunikací. Dosud bylo běžným postupem vybourání vozovky v celé její šíři a následný odvoz původního materiálu na skládku. Tento postup byl ale časově i finančně velmi náročný, a navíc značně zatěžoval životní prostředí. 

Odstraněný materiál hned využijí

Společnost HT Road díky projektu uvedla do provozu dvě nejmodernější silniční frézy využívající 3D nivelační technologii, díky níž je schopna rekonstruovat silnice opětovným využitím stavebního materiálu přímo na místě, tedy bez nutnosti jeho odvozu a likvidace. Staré podkladové vrstvy se tak stávají druhotnou surovinu pro okamžité využití přímo při opravě silnice.

Tato technologie funguje na principu rozfrézování původního materiálu a následném zapracování takto vytvořené hmoty znovu do vozovky. Zavedením nového postupu dochází k omezení těžby lomového kamene, a tedy i následné výrobě štěrku, což výrazně snižuje zátěž životního prostředí a snižuje znečištění včetně emisí CO2 souvisejících s výrobou, dopravou a zabudováním nových primárních surovin. Díky nejnovější fréze se snížil rozsah prací na přibližně 60 procent sanované plochy. „Tato nová technologie je velmi šetrná k životnímu prostředí, protože šetří nutné energie, nově použité materiály, přírodní zdroje a eliminuje emise skleníkových plynů do ovzduší,“ shrnuje Jaromír Stiblík výhody nově zavedeného postupu.

Díky podpoře z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK), ze kterého firma čerpala prostředky v roce 2017, firma nyní tuto nízkouhlíkovou technologii využívání druhotných surovin běžně uplatňuje v praxi. „Čerpání dotace z těchto evropských fondů je náročné zejména administrativně a proto se společnost coby žadatel rozhodla využít pomoci odborné firmy,“ popisuje Jaromír Stiblík zkušenost firmy s využitím evropských dotací.

Nejlepší projekt roku

Projekt byl oceněn díky pozitivnímu snížení CO2, snížení potřeby primárních surovin a jejich dopravy a tím i snížení emisí skleníkových plynů a produkce dalšího znečištění. Pořízením nové technologie došlo ke značnému časovému zkrácení práce, omezení rozsahu práce a využití druhotných surovin při opravách pozemních komunikací.

Společnost s patnácti zaměstnanci a ročním obratem okolo 43 milionů korun převzala za svoji inovaci prestižní ocenění za podnikatelský projekt roku 2018. To uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Agenturou pro podnikání a inovace nejlepším projektům podpořeným z OP PIK. Společnost HT Road získala první místo v kategorii Ekoenergie pro konkurenceschopnost.

„Ocenění Podnikatelský projekt roku představuje pomyslnou třešničku na dortu práce a úsilí českých firem, které daly důvěru dotační podpoře. Jde i o ocenění projektových manažerů a dalších kolegů z API a MPO, kteří se snaží o to, aby proces čerpání dotací byl pro naše žadatele a příjemce co nejsnazší,“ uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

V programovém období 2014 až 2020 je na OP PIK vyčleněna z Evropského fondu pro regionální rozvoj alokace cca 112 miliard korun. „Zaměřujeme se především na podporu výzkumu, vývoje a inovací protože, to je způsob jak zvýšit konkurenceschopnost českých firem a tím i přejít na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou,“ doplnil náměstek ministryně pro řízení sekce fondů EU Marian Piecha.

Přestavili další inovace

Recyklace materiálu získaného při frézování vozovky není jedinou inovací, kterou v HT Road vyvinuli. Představili také novou technologii oprav krajnic.

V jejím rámci se provádí rekontrukce jen skutečně narušené krajnice, minimalizuje se přesun materiálu a dochází k úsporám času i nákladů a zároveň snížení negativních vlivů na ekologii.

Recyklace stavebních hmot je výrazným trendem současnosti. Českým firmám se v oblasti cirkulární ekonomiky daří přicházet s výraznými.

Autor: Dalibor Dostál
Zdroj: Businessinfo.cz
Úvodní foto: pixabay.com