RVVI nominovala historika Petra Sommera na Národní cenu vlády Česká hlava 2017

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém zasedání v pátek 22. září 2017 navrhla historika a archeologa Prof. Petra Sommera na udělení nejvyššího vědeckého ocenění Národní ceny Česká hlava 2017. RVVI také znovu jednala o aktuální situaci přípravy státního rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2018, se střednědobým výhledem do roku 2020. Mezi důležitými tématy byly rovněž informace o chystané Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016.

„Profesor Petr Sommer je mezinárodně uznávaným odborníkem na archeologii a historii raně středověké Evropy, tedy epochy, která zásadní měrou ovlivnila budoucí vývoj celého kontinentu a křesťanské civilizace. Je nejen respektovaným badatelem, ale také vynikajícím pedagogem a popularizátorem výzkumu středověkých památek a duchovní kultury raně křesťanského období,“ řekl k nominaci na cenu Česká hlava místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Bělobrádek. Národní cena vlády Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje. Je s ní spojena odměna ve výši jeden milion korun a tradice udělování sahá do roku 2002.

Členové Rady se znovu zabývali také aktuálním stavem zapracování výdajů na vědu a výzkum schválených vládou do návrhu zákona o státním rozpočtu 2018. Rada nadále zásadně nesouhlasí s postojem Ministerstva financí, které nerespektuje usnesení vlády z letošního 22. května. Nesouhlasí s avizovaným snížením výdajů na výzkum v rozpočtové kapitole MŠMT o 400 milionů korun. „Návrhy Ministerstva financí ohrožují financování vědy na vysokých školách a stabilitu vědeckovýzkumného systému jako celku. Pokud nebudou naplněny střednědobé výhledy státního rozpočtu na podporu vědy a výzkumu, zakládá to na budoucí velký problém celého sektoru. Každá další rozumná vláda musí mít podporu vědy, výzkumu a inovací mezi svými prioritami,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek.

RVVI se na svém 328. zasedání rovněž seznámila s postupem prací na každoročně připravované Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a dalším důležitým bodem jednání Rady byly dosavadní výsledky a průběh spolupráce s německou Fraunhoferovou společností v rámci Česko-německého strategického dialogu. RVVI uzavřela s Fraunhoferovou společností od roku 2016 již dvě memoranda o spolupráci, jejichž výsledkem je především posílení role aplikovaného výzkumu, ve kterém patří německý Fraunhofer mezi světovou špičku. "K tomu je také potřeba zdůraznit, že právě oblast vědy, výzkumu a inovací je v rámci Česko-německého dialogu hodnocena jako ta nejprogresívnější," řekl k jednání Bělobrádek.

Prof. Petr Sommer:
Prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. (nar. 30. listopadu 1949) je český historik a archeolog, ředitel prestižního Centra medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá církevní archeologii a středověkou duchovní kulturou.
Sommer vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor prehistorie-dějepis. Pracoval jako archeolog ve Východočeském muzeu v Pardubicích a později v Muzeu hlavního města Prahy. V roce 1976 začal pracovat v Archeologickém ústavu ČSAV a v současnosti působí jako ředitel Centra medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze.

Zdroj: vyzkum.cz