RVVI iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra na podporu větší spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 329. zasedání v pátek 27. října 2017 iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra, které naváže na čtyřleté aktivity úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a  inovace Pavla Bělobrádka v rámci posilování dialogu a spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti. Členové Rady dále diskutovali o  aktuální situaci vládou schváleného návrhu výdajů státního rozpočtu na  VaVaI pro rok 2018 nebo o přípravě programů DELTA 2 Technologické  agentury ČR a TRIO 2, který bude spadat pod Ministerstvo průmyslu a  obchodu.

„Oblast  výzkumu, vývoje a inovací je v rámci Česko-německého strategického  dialogu dlouhodobě hodnocena jako ta nejdynamičtější a  nejpropracovanější. A chystané Česko-německé strategické fórum, jehož  statut dnes mimo jiné Rada schválila, je výsledkem naší intenzívní  spolupráce s prestižní Fraunhoferovou společností, která si klade za cíl posilování kooperace a výměnu know-how obou zemí v oblasti aplikovaného výzkumu,“ řekl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, který je zároveň předsedou RVVI.
Dnešního zasedání se účastnil také ředitel Fraunhoferova institutu Prof. Dr. Ralf B. Wehrspohn.

V  otázce přípravy státního rozpočtu do vědy, výzkumu a inovací pro rok  2018 se střednědobým výhledem do roku 2020 se RVVI od května intenzívně  zabývala aktuálním stavem zapracování požadovaných výdajů a trvala na  principech dlouhodobého financování vědeckovýzkumné oblasti. V  návaznosti na usnesení vlády č. 385 ze dne 22. 5. 2017 Rada několikrát  vydala zásadně nesouhlasná stanoviska k postoji Ministerstva financí,  které příslušné vládní usnesení nerespektovalo a svými návrhy ohrožovalo  financování vědy na vysokých školách a stabilitu systému výzkumu,  vývoje a inovací jako celku.

Usnesením  vlády z 25. září došlo na základě požadavku vicepremiéra Bělobrádka ke  schválení limitů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a  inovace na rok 2018 s výhledem na léta 2019 a 2020 (vůči výdajům  stanoveným v usnesení vlády z 22. května 2017) takto:
- pro rok 2018 ve výši 35,6 mld. Kč, kde snížení o 400 mil. Kč proběhlo pouze v kapitole MPO (spolufinancování strukturálních fondů EU),
- pro rok 2019 ve výši 37 mld. Kč,
- pro rok 2020 ve výši 37,5 mld. Kč.

„Považuji  za důležité, že závěrečné vládní usnesení k návrhu zákona o státním  rozpočtu do vědy a výzkumu na rok 2018, zachovává potřebný objem výdajů v  souladu se stanoviskem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.  Schválený rozpočet naplňuje také nezbytné střednědobé výhledy do roku  2020 a zdůrazňuje podporu vědy, výzkumu a inovací jako prioritní oblasti vládní politiky,“ řekl k jednání Rady Bělobrádek.

Zdroj: vyzkum.cz