Rozpočet programu Horizont Evropa bude navýšen o 4 miliardy EUR

Dne 10. listopadu 2020 bylo v rámci trialogu dosaženo dohody o příštím víceletém finančním rámci (VFR 2021–2027) a nových vlastních zdrojích EU. V kompromisu se parlamentu podařilo vybojovat dodatečných 16 miliard EUR nad rámec balíčku schváleného v rámci dohody Evropské rady z července 2020.

Program Horizont Evropa by měl být tak navýšen o 4 miliardy oproti dohodě z července, program Erasmus + o 2,2 miliard EUR a program EU4Health by měl být navýšen o 3,4 miliardy EUR.

Kompromis musí být nyní schválen Radou, předsedou Parlamentu a vedoucími skupin a rozpočet bude také předmětem hlasování v Rozpočtovém výboru a v plénu.

Více informací je k dispozici zde.

Zdroj: CZELO