Rozhodování ve vědě je v České republice pevně v mužských rukou, popisuje zpráva

Muži mají ve všech profesích výzkumu převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci, konstatuje nová zpráva o postavení žen v české vědě.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá. V roce 2016, který nová zpráva analyzovala, byl tento ukazatel zatím nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie. Celou zprávu si přečtěte zde.

Zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia v průběhu posledních 10–11 let spíše stagnuje – v roce 2016 bylo na úrovni téměř 60 % žen. Mezi studujícími na doktorském stupni má však vzestupný trend – v současnosti necelých 47 %.

Studentek je tedy v České republice dostatek, tento stav však nemá dlouhodobě vliv na situaci ve výzkumu samotném. Největší propad v zastoupení žen na pomyslné studijně-profesní dráze je totiž mezi doktorskými absolventy a výzkumníky samotnými.

Kde jsou u nás opravdu výzkumníci?

Největší podíl výzkumníků v ČR působí v technických (38 %) a přírodních vědách (30 %); dohromady tedy víc než dvě třetiny všech výzkumníků u nás. Podíl žen mezi výzkumníky je zde ale dlouhodobě nejnižší, a navíc s mírnou tendencí k poklesu. Nejvyrovnanější zastoupení žen mezi výzkumníky je dlouhodobě v lékařských vědách.

Zastoupení žen mezi akademiky nejvyšších kvalifikačních stupňů je velice nízké; zastoupení mezi profesory bylo v roce 2016 jenom 15,4 %; mezi docenty je to 25,3 %. V mezinárodním srovnání patří Česko z hlediska zastoupení žen na nejvyšších akademických pozicích k nejslabším zemím v Evropské unii.

Rozhodování ve vědě je podle této zprávy i nadále převážně v rukou mužů. V roce 2016 dosáhlo celkové zastoupení žen stojících v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje dohromady jen 15,5 % (Akademie věd ČR, grantové agentury, Rada vysokých škol, Česká konference rektorů, Rada pro výzkum, vývoj a inovace apod.). V rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech těchto institucí bylo zastoupení žen 19,3 %; v poradních a expertních orgánech jejich podíl dosáhl 18,0 %.

Zdroj: ČT24