Rektora Zdeňka Kůse střídá v Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace Karel Kouřil

Vláda na svém zasedání 6. listopadu 2017 jmenovala Ing. Karla Kouřila, Ph.D., FEng. z podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, novým členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Tuto změnu vládě navrhl vicepremiér vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který Radě předsedá. Kouřil střídá rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse, protože ten byl jmenován členem předsednictva Technologické agentury České republiky. Souběh obou funkcí není podle Statutu RVVI možný.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs byl usnesením vlády ze dne 11. října 2017 na vlastní žádost odvolán z RVVI. Rada má mít podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 17 členů, a proto je nutné doplnit členy na zákonem stanovený počet.

„Profesor Kůs požádal o své odvolání z Rady, jelikož byl jmenován členem předsednictva Technologické agentury a já mu tímto děkuji za kvalitní práci, kterou jako radní odvedl a přeji mu mnoho úspěchů v nové pozici,“ uvedl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Zdroj: vyzkum.cz