Rada pro výzkum navrhuje posílit rozpočet Technologické agentury o 250 mil. Kč

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) navrhuje navýšit v příštím roce rozpočet Technologické agentury ČR (TAČR) o čtvrt miliardy korun. V příštím roce by tak rozpočet TAČR činil 3,5 miliardy korun, což by znamenalo meziroční navýšení o více než 500 milionů. Důvodem je posílení programu EPSILON zaměřeného na projekty s rychlým uplatněním v nových produktech, výrobních postupech a službách. Úpravu rozpočtu schválila Rada na dnešním zasedání v rámci vypořádání připomínek k návrhu celkového rozpočtu na vědu.

„Navýšení výdajů na program EPSILON odpovídá původně schválenému harmonogramu. Při přípravě rozpočtu pouze nebyly Technologickou agenturou tyto výdaje včas nárokovány, proto jsme je do celkového návrhu rozpočtu doplnili nyní,“ vysvětlil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

Pro příští rok RVVI navrhuje historicky nejvyšší rozpočet na vědu - 32,7 miliardy korun. Oproti roku 2016 by se tak rozpočet navýšil o 3,6 miliardy: na spolufinancování programů EU Rada navrhuje částku 1,1 miliardy korun, na institucionální financování by mělo jít 768 milionů. Aplikovaný výzkum chce RVVI posílit o 700 milionů korun, tyto peníze jsou určeny na programy Ministerstva průmyslu a obchodu (program TRIO) a Technologické agentury ČR. Větší podpora aplikovaného výzkumu je v souladu s Národní politikou VVI pro léta 2016-2020 a vychází z RIS3 strategie. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost ČR.

Na podporu základního výzkumu je v návrhu vyčleněno 500 milionů korun, které si rozdělí Grantová agentura ČR a Akademie věd ČR.

Na zajištění výzkumu pro potřeby státní správy je v návrhu rozpočtu počítáno s navýšením o 330 milionů korun. Současně má být posílen rezortní výzkum na jednotlivých ministerstvech. Na zlepšení mezinárodní spolupráce je navrhováno navýšení o 297 milionů.

„Navýšení prostředků na vědu je investice do konkurenceschopnosti, nikoliv pouhá spotřeba veřejných financí. Navýšení je velmi důležité i s ohledem na očekávaný pokles výdajů po roce 2020, kdy skončí financování z evropských fondů. Návrh předložím vládě v nejbližších dnech,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek.

Zdroj: Výzkum