Projekty propojující výzkum s praxí získají z OP VVV více než miliardu korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání více než miliardu korun na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Evropské dotace z výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce získá 14 projektů, které úspěšně prošly hodnocením.

O výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce byl ze strany žadatelů velký zájem. Alokace výzvy byla stanovena na 1,1 miliardy korun, žadatelé ale podali 60 projektů za 4,5 miliardy korun. Procesem hodnocení úspěšně prošlo 14 projektů za 1,15 miliardy korun.

Dotaci získá například Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Vysoké učení technické v Brně nebo Univerzita Karlova. V rámci svých projektů se budou věnovat například výzkumu v oblasti železniční dopravy nebo simulacím nehod chodců a tramvají a s tím spojené bezpečnější konstrukci tramvají. Mezi další témata, která projekty budou řešit, patří třeba ukládání jaderného odpadu, nové IT technologie používané v lékařství v souvislosti s intervenční léčbou kardiovaskulárních onemocnění, high-tech produkty a technologie v oblasti strojírenské výrobní techniky nebo nízkoemisní energetika.

Rádi bychom, aby se díky podpoře dlouhodobé mezisektorové spolupráce propojily aktuální výzkumné poznatky s potřebami z praxe. Povinně jsme proto ve výzvě požadovali partnerství například s firmami či jinými externími subjekty, které by se podílely na výzkumné činnosti,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Finanční prostředky z výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce podpoří konkrétně vznik a rozvoj partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu nebo vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště. Počítá se i s mezinárodním rozměrem této spolupráce a obousměrným přenosem jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů. Díky dotacím se také mohou zástupci aplikační sféry zapojit do výuky (včetně odborného vedení studentských prací) a výzkumným pracovníkům se dostane dalšího odborného vzdělávání. Podporováno je také členství v odborných platformách.

Zdroj: MŠMT