Projekt EUREKA nastartoval MSR Engines

Praha, 25. dubna 2016 - Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga se v pátek 22. dubna zúčastnil slavnostního otevření nově vybudovaného výrobního závodu společnosti MSR Engines s.r.o., k jehož vzniku výrazně přispěla i realizace jednoho z úspěšných mezinárodních projektů aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje, který získal státní podporu v rámci programu EUREKA administrovaným ministerstvem školství.

Společnost MSR Engines s.r.o. s podporou z programu EUREKA vyvinula nový produkt tzv. JETSURF. Jedná se o nové sportovní náčiní - karbonové surfové prkno pro sportovní a rekreační využití se samostatným ekologickým pohonem. V posledních letech se firma MSR Engines z malé vývojové firmy rozrostla na výrobní firmu s produkcí více jak 60 ks JETSURF měsíčně a prodejem do celého světa. V současné době pro potřeby výroby JETSURF společnost vybudovala novou továrnu.

Program EUREKA je, spolu s dalšími programy podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (EUPRO, COST, INGO, KONTAKT a GESHER/MOST), schválen na základě dílčích usnesení vlády s účinností pouze do konce roku 2017. V současné době je připravován nový program podpory mezinárodní spolupráce INTER-EXCELLENCE (IE), který bude navazovat na končící dotační programy administrované MŠMT.

Zdroj: MŠMT