O PROGRAMU

CzechAcceleratorProjekt CzechAccelerator je úspěšným programem agentury CzechInvest, který pomáhá českým inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů. Program nabízí finanční podporu a silné zázemí firmám, které disponují inovativními produkty s vysokým potenciálem uplatnit se na zahraničních trzích a s motivací na tyto trhy vstoupit.

Cílem projektu je rozvoj manažerských zkušeností a aktivit při komercionalizaci vlastního produktu společnosti, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí poskytovaného poradenství je také podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu.

Od roku 2011 proběhlo 6 výzev, během kterých bylo podpořeno 40 firem.  Každá firma se zúčastnila několikaměsíčního pobytu ve vybrané destinaci v závislosti na oboru podnikání (viz přehled níže).

USA západní pobřeží ICT, life sciences a nanotechnologie
USA východní pobřeží biotechnologie, life science, zdravotnická technika a čisté technologie
Singapur ICT, biotechnologie a life science
Izrael ICT, biotechnologie, life science a čisté technologie
Švýcarsko biotechnologie, life science, čisté technologie a přesné strojírenství


KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Podnikatelské subjekty se sídlem či provozovnou v České republicesplňující definici
 • Podnik, který je vlastníkem jasně definovaného, existujícího(případně rozpracovaného technologického produktu (výrobku nebo služby), který je minimálně z 51% v jeho vlastnictví.
 • Podnik, který má vlastní manažerský a produktově-vývojový tým, kterýplně nebo minimálně z 51 % času působí v České republice.

FINANCOVÁNÍ / MÍRA PODPORY

V rámci programu je účastníkům poskytnuta podpora následujícího typu a výše:

 • Pobyt v kancelářských prostorech smluvního zahraničního partnera v délce 3 – 6 měsíců (CzechInvest hradí 100 % nákladů)
 • Přístup k síti technologických firem, předních fondů rizikového kapitálu a potencionálních zákazníků v destinaci prostřednictvím networkingových aktivit zajišťovaných smluvním zahraničním partnerem (CzechInvest hradí 100 % nákladů)
 • Účast na odborných konferencích a seminářích. CzechInvest hradí především registrační a účastnické poplatky, podpora 100 %, maximálně však 200 000,- Kč/firma.
 • Školení, mentoring, coaching a služby expertů a poradců, především právní, marketingové, business development, HR, apod. (podpora 50 %, maximálně však 400 000,- Kč/firma.)
 • Podpora ochrany práv duševního vlastnictví, zejména pořízení patentů a licencí v zahraničí, (podpora 100 %, maximálně však 200 000,- Kč/firma.)
 • Cestovní náklady v omezené výši pro vyslané zaměstnance, kteří musejí být v klasickém pracovním poměru (tj. HPP či dohoda o pracovní činnosti).
 • Cestovné, tj. letecká doprava ekonomickou třídou z ČR do destinace (podpora 50 %, maximálně však 15 000,- Kč na jednu zpáteční letenku do USA a Singapuru a maximálně 8 000,- Kč za jednu zpáteční letenku do Izraele a Švýcarska).
 • Příspěvek na ubytování (podpora 50 %, maximálně však 500,- Kč/den/podnik).

AKTUÁLNÍ VÝZVY

 • Programu CzechAccelerator byly výzvy vyhlašovány 2 x ročně (přibližně každý půlrok).
 • V současnosti se připravuje navazující projekt CzechAccelerator II., jehož první výzva by měla být vyhlášena v roce 2015.

DALŠÍ INFORMACE

Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách projektu CzechAccelerator