Program SUWAC pomůže s dostupností vody na jihu Moravy

Trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí řeky Dyje, v regionu s napjatou klimatologickou a hydrologickou vodní bilancí, v místě s výrazně se měnícími klimatickými podmínkami – takový je hlavní cíl programu SUWAC. Ten byl slavnostně představen a vyhlášen 24. června na konferenci, která se uskutečnila na brněnské Nové radnici.

Konkrétním přínosem programu SUWAC (Sustainability Water Adaptation Climate Change) bude zajištění dostupnosti kvalitní vody pro region, obyvatele, zemědělství i průmysl. Program má přispět i k efektivnímu fungování důležitých ekosystémových služeb krajiny, jako je ochlazování a zvlhčování klimatu nebo retence vody, a také k dodržování mezinárodních závazků o udržení průtoků v řekách. Zároveň by měl pomoci definovat návrhy možných legislativních opatření a dosáhnout na financování plánovaných kroků.

dyje_suwac

Povodí řeky Dyje je druhé největší dílčí povodí v České republice. Pokrývá 15 % území ČR, žije v něm 1,5 milionu lidí a zasahuje do šesti krajů, zejména Jihomoravského a Vysočiny.

Nositelem programu SUWAC bude stejnojmenný zapsaný spolek založený Ústavem výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Svazem vodovodů a kanalizací měst a obcí a Asociací krajů ČR. Novými členy by se měly stát obce nebo organizace, které mají zájem o řešenou problematiku, například Povodí Moravy, Brněnské vodárny a kanalizace nebo Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

Připravila: Hana Šprtová, Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, ve spolupráci s tiskovým střediskem Magistrátu města Brna a Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR 
Úvodní foto: PMO.cz (Povodí Moravy, s.p.)
Foto v článku: Magistrát města Brna


Zdroj: /www.avcr.cz