O PROGRAMU

Cílem programu je podpora společných projektů mezi podniky z České republiky a jejich partnerskými podnikatelskými subjekty ze zemí mimo EU. Projekty by měly vést k zavedení či rozšíření výroby technologicky vyspělých výrobků nebo procesů včetně vývoje software a aplikací zejména v oblastech:

  • strojírenství,
  • elektrotechniky a elektroniky,
  • informačních a komunikačních technologií,
  • energetiky a čistých technologií,
  • zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií,
  • lékařských technologií.

Účastník musí mít partnera (podnikatelský subjekt) ze země mimo EU a předložit podepsanou smlouvu o spolupráci se zahraničním partnerem přičemž účastníci nesmí mít stejného vlastníka ani zřizovatele. Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 3 kalendářní roky.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

  • Pouze podnik, přednostně spadající do kategorie malých a středních podniků (minimálně 2 uzavřená účetní období).

FINANCOVÁNÍ / MÍRA PODPORY

  • Podpora ve výši až 50 % uznatelných nákladů.
  • Nejvýše 200 tis. EUR na účastníka za 3 kalendářní roky (v rámci „de minimis“).
  • Proplacení dotace ex post.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Momentálně probíhá příprava Programu na další období. Termín další výzvy není v současné době znám.

DALŠÍ INFORMACE

Informace o projektu jsou dostupné na stránkách agentury CzechInvest