V rámci třetího pilíře budou podporovány projekty řešící zásadní otázky a problémy,
s nimiž se potýká evropská společnost v následujících oblastech:

  • Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing).
  • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika.
  • Zajištěná, čistá a účinná energie.
  • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava.
  • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny.
  • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti.
  • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů.

První pilíř

Druhý pilíř

Nástroje