O PROGRAMU

gesher-mostVelmi zajímavý program pro MSP orientující se na blízký východ fungoval v letech 2010-2013 ve spolupráci MŠMT, MPO a agentury CzechInvest, která plnila funkci implementačního orgánu. V současné době je připravováno pokračování programu.

Program GESHER / MOST se zaměřuje na spolupráci českých a izraelských podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji v následujících oblastech:

 • informační a komunikační technologie,
 • udržitelné a čisté technologie,
 • zemědělské a potravinářské technologie,
 • biotechnologie a zdravotnická technika,
 • moderní strojírenství – nové materiály, nanotechnologie, kybernetika nebo robotika.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Pouze podniky – bez ohledu na velikost.
 • Možná spolupráce v dalším podnikem, vysoko školou či veřejnou výzkumnou institucí.
 • VaV instituce nemůže být samostatným uchazečem, podíl na nákladech projektu do 30 %.

FINANCOVÁNÍ / MÍRA PODPORY

Celková alokace programu na české straně v uplynulých letech realizace dosáhla 300 mil. Kč. Výše podpora je vyjádřena v % uznatelných nákladů, nejvýše 4 mil. Kč/projekt/rok.

 • Aplikovaný výzkum – 50%
 • Experimentální vývoj – 25%
 • Náklady VaV instituce – 100%

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Vzhledem k úspěchu programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravuje jeho pokračování. Vyhlášení výzvy v roce 2014 se bohužel nepředpokládá.

O dalších výzvách od roku 2015 bude informovat MŠMT či implementační agentura CzechInvest na svých webových stránkách.