O PROGRAMU

eurostars-logoEurostars je společnou iniciativou zemí zapojených do programu EUREKA. Je zaměřen na podporu a stimulaci MSP vést mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumných a inovačních projektů a usnadňuje jim přístup k financování. Projekty je možné podávat na libovolné téma.

KRITÉRIA PROJEKTŮ EUROSTARS:

 • minimální počet řešitelů projektu jsou 2 právnické osoby ze dvou účastnických zemí Eurostars (33 členských zemí EUREKY);
 • projekt musí být koordinován výzkumně zaměřeným MSP (za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách);
 • doba řešení projektu maximálně 3 roky;
 • komerční uplatnění výsledků řešení musí být uvedeno do 2 let po ukončení projektu;
 • hlavní řešitel (nebo všechny zúčastněné MSP s vlastním VaV) vynakládá min. 50% finančních prostředků;
 • vyvážené konsorcium – žádný účastník nesmí vynakládat více než 75% celkových nákladů.

Srovnání projektů Eurostars a EUREKA

Individuální projekt
EUREKA
Projekt
Eurostars
Průměrný počet řešitelů 4 3 – 4
Průměrná doba řešení 33 měsíců 29 měsíců
Rozpočet projektu 1,7 mil EUR 1,4 mil EUR
Hlavní řešitel
(převažující typ organizace)
MSP MSP s VaV
(nezbytná podmínka)

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Příjemcem podpory v programu Eurostars může jakákoliv právnická osoba – malý a střední podnik, velký podnik, vysoká škola, výzkumná organizace.

FINANCOVÁNÍ / MÍRA PODPORY

 • Na úrovni České republiky poskytuje finanční podporu MŠMT formou grantu.
 • Žadatelé mou získat až 50% způsobilých nákladů projektu, maximálně však 4 miliony korun/rok/projekt.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Výzvy k předkládání projektů Eurostars jsou vyhlašovány 2x ročně. Kompletní zadávací dokumentace je vždy k dispozici na stránkách MŠMT

VÍCE INFORMACÍ

 • Další informace o programu jsou dostupné na webu MŠMT
 • Podrobné informace o programu včetně příkladů úspěšných projektů jsou k dispozici na oficiálním webu programu Eurostars (en)
 • Uvažujete o účasti v programu Eurostars? Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.