O PROGRAMU

DeltaProgram DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (dále jen „TA ČR“) a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci.

V současnosti má TA ČR navázánu spolupráci ve formě Memoranda o porozumění (MoU) s těmito institucemi:

  • National Science Council (Taiwan)
  • New and Renewable Energy Centre (Korea)
  • Energy Management Corporation (Korea)
  • State Agency for Technology Innovation (Vietnamská socialistická republika)
  • Suzhou Industrial Park Administrative Committee (Čínská lidová republika)

Délka trvání programu DELTA je navržena na 6 let (2014 – 2019). Doba řešení projektů je stanovena na maximálně 3 roky (doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

  • Podniky – účastní se vždy minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem a jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura.
  • Výzkumné organizace – může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi dalšími účastníky projektu minimálně jeden podnik z České republiky.

FINANCOVÁNÍ

  • Každý z účastníků bude financován ve své zemi původu – z prostředků státního rozpočtu mohou být prostřednictvím TA ČR hrazeny pouze náklady uchazečů z ČR.
  • Maximální částka finanční podpory je 25 mil. Kč.
  • Nejvyšší povolené míry podpory pro aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a jednotlivé kategorie příjemců a dalších účastníků jsou uvedeny v následující tabulce.
Příjemce/Další účastník Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj
Nejvyšší povolená míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací Očekávaný podíl alokovaných zdrojů programu DELTA na typ dané organizace Nejvyšší povolená míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací Očekávaný podíl alokovaných zdrojů programu DELTA na typ dané organizace
Malé podniky 80% 25% 60% 30%
Střední podniky 75% 15% 50% 30%
Velké podniky 65% 15% 40% 30%
Výzkumné organizace 100% 45% 100% 10%

 

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Veřejné soutěže budou vyhlašovány maximálně čtyřikrát ročně na projekty uskutečňované ve spolupráci s jednou nebo více partnerskými agenturami současně.

Aktuální informace o výzvách a podmínkách programu DELTA naleznete na stránkách Technologické agentury ČR.