Program DELTA 2: Předběžné parametry zahraničních organizací

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, jejíž vyhlášení se plánuje 13. května 2020.

TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními organizacemi.

TA ČR v tuto chvíli vyjednává se zahraničními organizacemi podmínky pro tuto veřejnou soutěž. 

Informace s předběžnými parametry zahraničních organizací naleznete ZDE. Tabulka je průběžně aktualizována.

Tabulka s předběžnými parametry, platnými pro uchazeče podávající návrh projektu do 2. veřejné soutěže Programu DELTA 2, je k nahlédnutí ZDE.

Více informací najdete ZDE.

Zdroj: TA ČR