Profesor ČVUT Igor Jex se stal čestným členem mezinárodní vědecké organizace

Jako první Čech v tomto tisíciletí byl profesor Igor Jex, děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, zvolen mezi čestné členy mezinárodní organizace The Optical Society (OSA). Jde o přední profesionální organizaci pro vědce, inženýry, studenty a vedoucí pracovníky, kteří přinášejí nové objevy, vytvářejí aplikace a urychlují úspěchy v oblasti nauky o světle.

Profesor Igor Jex FOTO: ČVUT

Igora Jexe, odborníka v oblasti kvantových technologií a dle informací ČVUT rovněž milovníka sci-fi seriálu Star Trek, zvolilo předsednictvo OSA na svém zářijovém zasedání v americkém Washingtonu mezi čestné členy této organizace. Je prvním Čechem od roku 2001, kterému se této pocty dostalo.

Kvantová teorie náhodných procházek

„Profesor Jex je uznáván mezi ostatními členy za vědecký přínos v oblasti kvantové optiky, zejména pak za návrhy použití optických bran pro měření kvantových stavů světla a pro optické realizace kvantových procházek,“ napsal v dopise předseda OSA Eric Mazur.

„Osobně to považuji za velkou poctu mé práci a práci mých kolegů, studentů a zahraničních partnerů,“ okomentoval to sám Jex.

Se svým týmem se věnuje kvantové teorii náhodných procházek a spolu s partnerskou institucí v německém Paderbornu převádí tyto teorie do reality. Díky daným teoriím a praktickým experimentům dnes vznikají kvantové počítače, které mohou být mnohem výkonnější a bezpečnostní šifry a komunikační protokoly se stanou neprolomitelné.

O potřebnosti svědčí i skutečnost, že Evropská komise rozhodla o podpoře tohoto vědeckého odvětví – jednou miliardou eur (přes 26 miliard korun).

Náhodné procházky jsou modely pohybu, které si lze představit jako chodce, který stojí v počátečním bodě. Může dělat libovolně dlouhé kroky do různých směrů. Je mu také možné vymezit směry a délku kroku. Takto se může pohybovat po jakési mřížce ve dvourozměrném prostoru, nejjednodušším příkladem je pohyb po přímce. Kvantová procházka vychází z kvantové mechaniky, chodce považujeme za vlnu, která se šíří prostorem. Pravděpodobnostní maxima se od sebe vzdalují a v počátečním bodu dochází k takzvané destruktivní interferenci, pravděpodobnost se tak značně sníží.

Jexovu skupinu tvoří převážně mladí vědci, ale i tak má na svém kontě řadu ocenění, její členové jsou často citováni vědeckou komunitou.

Posílit studie světla

Jak škola doplňuje, OSA byla založena v roce 1916 Perley G. Nuttingem a čítala 30 vědců a výrobců součástek pro optiku. Své sídlo měla v americkém Rochesteru. Krátce po svém založení již vydávala první odborný časopis zabývající se tématy kolem světla.

Ačkoli se původně jednalo o čistě americkou společnost, její působení brzy překročilo hranice Spojených států a nyní sdružuje na 20 tisíc členů z celého světa. Od svého vzniku si klade za cíl posílení studia světla, tedy optiky a fotoniky, a to na celosvětové úrovni díky pořádání konferencí, workshopů, podporám výuky. Zároveň podporuje spolupráci s průmyslem na vývoji nových technologií.

Zdroj: Novinky.cz