Příroda, nebo člověk? Český objev umožní rozeznat, co způsobilo zemětřesení

Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR a společnost Seismik obdržely v červnu evropský patent na metodiku, díky které lze rozlišit přirozenou a vyvolanou seismicitu neboli zjistit, zda za otřesy země může příroda, či lidská aktivita. Tou může být hornická činnost, vtláčení kapalin do hlubinných vrtů nebo stavby přehrad.

Přístroje na měření seismicity | Akademie věd ČR

 

„Tento poznatek může být důležitý nejen pro určení odpovědnosti za případné škody, ale umožní také provozovatelům aktivit, které mohou zemětřesení vyvolat, včas nebezpečí rozpoznat a vhodnými opatřeními tak předejít negativním důsledkům,“ vysvětlil ředitel ÚSMH Josef Stemberk, který o novém patentu informoval.

„O využití metodiky se uvažuje i při experimentálním projektu na využívání geotermální energie, který se v současné době připravuje v Litoměřicích,“ doplnil.

Rozvoj v hornictví či provozu vodních přehrad

Patent je výsledkem několikaletého společného výzkumu obou organizací.

„Jde o metodiku, která umožňuje změřit závislost mezi pozorovanou seismicitou a lidskou aktivitou. Umíme objektivně určit, zda otřesy země vyvolala skutečně ona určitá zkoumaná činnost,” uvedl autor metodiky Leo Eisner.

Měření seismicity | Akademie věd ČR

 

Podle něj bude možné uplatnit speciální služby v oblastech rozvoje geotermální energie, těžby břidlicového plynu, injektáže odpadních vod, rovněž také v hornictví a provozu vodních přehrad.

Většina zemětřesení je přirozená

Přirozenou seismicitu vyvolávají procesy uvnitř Země, které lidská aktivita neovlivňuje, zatímco tu vyvolanou buď spustí, nebo přímo způsobí člověk. Většina známých zemětřesení na světě je přirozená, stejně jako ničivé zemětřesení na Haiti v roce 2010 s více než 100 tisíci oběťmi.

Příkladem vyvolaných zemětřesení mohou být otřesy při hydraulickém štěpení prvního vrtu na břidlicový plyn ve Velké Británii v roce 2011. Toto konkrétní zemětřesení naštěstí žádnou škodu nezpůsobilo.

Měření seismicity | Akademie věd ČR

 

Aktuální problematiku vzniku a rozvoje seismicity vyvolané hydraulickým štěpením řeší v současné době odborníci v rámci experimentu ETH Zürich v podzemní laboratoři Grimsel ve Švýcarsku. ÚSMH se pokusu spoluúčastní.

Zdroj: Novinky