Premiér Babiš udělil Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018

Předseda vlády Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní RVVI, dne 29. října 2018 na slavnostním aktu v Hrzánském paláci udělil Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace profesoru Jaroslavu Petrovi. Slavnostního ocenění se účastnili zástupci akademické obce v čele s ministrem školství Robertem Plagou, členy RVVI, předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou, předsedkyní Grantové agentury ČR Alicí Valkárovou, předsedou Technologické agentury ČR Petrem Konvalinkou a dalšími osobnostmi.

Jde o ocenění určené významným vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a průkopníkům, kteří popularizují poznání, publikují k tématům vědy a techniky a předávají své poznatky o vědeckých výsledcích nejširší veřejnosti. Cena je udělována jednou ročně za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Zdroj: vyzkum.cz

Laureátem pro letošní rok se stal prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. za obor biologických a zemědělských věd. Profesor Petr se věnuje popularizaci vědy systematicky a nezištně už skoro 30 let. Zmínit je třeba jeho letitou spolupráci s Českým rozhlasem a časopisem Věda a technika mládeži – dále publikoval v Lidových novinách nebo magazínech 21. století, Medical Tribune, Vesmír, Psychologie dnes. Je autorem řady populárně naučných publikací, v současnosti například dokončuje knihu s pracovním názvem „Desatero smyslů“ o smyslovém vnímání v živočišné říši.

Premiér v proslovu zdůraznil, že podpora vědy a výzkumu má za této vlády jednoznačnou prioritu. I proto se rozhodl postavit do čela vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a zavázal vládu ke zvyšování výdajů na výzkum. V součtu vládních, podnikových a evropských zdrojů chce docílit minimálně 2% podílu HDP ve výdajích na vědu, což by Českou republiku posunulo do evropské desítky nejinovativnějších zemí.

„Pokud chceme posílit vnímání vědy ve společnosti i mimo akademická pracoviště, laboratoře a výzkumná centra, je třeba, abychom o ní dokázali srozumitelně, nadšeně, ale současně jednodušekomunikovat i mimo odbornou obec. Propagace vědy zůstává často opomíjená. Tato cena je proto důkazem, že i na národní úrovni chceme propagátory na poli vědy a výzkumu ohodnotit a docenit,“ sdělil k významu tohoto ocenění během slavnosti premiér.

S cenou je spojeno také finanční ocenění ve výši 350 tisíc korun.

Zdroj: vyzkum.cz, TZ RVVI