Představení první české nonodružice na MD ČR

V úterý 21. června byla na Ministerstvu dopravy ČR představena odborné veřejnosti a médiím první česká technologická nanodružice VZLUSAT-1,  jejímž úkolem je ověřit nové technologie a výrobky na orbitě Země. Družice byla vyvinuta Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) ve spolupráci s českými komerčními firmami a českými univerzitami. Na financování vývoje a vypuštění družice se podílí Technologická agentura České republiky v rámci programu Alfa. Nanodružice VZLUSAT-1 o hmotnosti 2kg bude
v roce 2016 vynesena na oběžnou dráhu do výšky 475km v rámci mezinárodní mise QB50 společně s dalšími 50 nanodružicemi standardizované platformy CubeSat.

Václav Kobera (MD ČR) jakožto představitel instituce, do jejíž gesce koordinace kosmických aktivit spadá, přivítal na 50 účastníků akce a ve svém úvodním slově poděkoval všem zúčastněným stranám za příkladnou spolupráci. Družici představili ředitel VZLÚJosef Kašpar a hlavní řešitel Vladimír Dániel (VZLÚ), který pak ve své prezentaci kromě odborného popisu družice představil celý její řešitelský tým.
O zapojení studentů do projektu hovořili též zástupci univerzit, rektor ČVUT Petr Konvalinka a doc. Jiří Masopust z Elektrotechnické fakulty ZČU v Plzni. Petr Bareš z Czech Space Alliance ocenil spolupráci komerčních firem na tomto projektu a nastínil možná komerční využití přístrojů testovaných na družici. Zástupce TA ČR Martin Bunček pogratuloval k sestavení družice a vyjádřil radost nad viditelným pozitivním výsledkem podporovaného projektu z veřejných financí.  Představení družice moderovali Silvana Jirotková (CzechInvest), která také krátce prezentovala zahajující projekt pro začínající firmy ESA BIC Prague a Pavel Habarta (TC AV ČR), který na závěr pohovořil o aktivitě ESA TT Broker, jež umožňuje českých subjektům využít stávající kosmické technologie pro pozemní komerční využití.

V příloze níže jsou k dispozici prezentace z představení družice, program a tiskové prohlášení VZLÚ.

Oficiální web družice VZLUSAT-1 zde.

posluchačiposluchači
JUDr. Václav Kobera (MD ČR)JUDr. Václav Kobera (MD ČR)
Ing. Josef Kašpar (VZLÚ)Ing. Josef Kašpar (VZLÚ)
Ing. Vladimír Dániel, PhD. (VZLÚ)Ing. Vladimír Dániel, PhD. (VZLÚ)
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (ČVUT)prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (ČVUT)
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (ZČU)doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (ZČU)
Ing. Petr Bareš (Czech Space Alliance)Ing. Petr Bareš (Czech Space Alliance)
Ing. Silvana Jirotková (CzechInvest)Ing. Silvana Jirotková (CzechInvest)
Ing. Pavel Habarta, DiS (TC AV ČR)Ing. Pavel Habarta, DiS (TC AV ČR)
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (TA ČR)RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (TA ČR)
Ing. Adolf Inneman, Ph. D. (Rigaku)Ing. Adolf Inneman, Ph. D. (Rigaku)
moderátoři P. Habarta, S. Jirotkovámoderátoři P. Habarta, S. Jirotková