Předseda vlády Bohuslav Sobotka diskutoval se zástupci TA ČR a nastupující výzkumné generace o perspektivách českého aplikovaného výzkumu

Premiér Bohuslav Sobotka včera navštívil Technologickou agenturu ČR (TA ČR). Setkání bylo zahájeno společným jednáním premiéra se zástupci TA ČR v čele s předsedou TA ČR Petrem Očkem, během něhož zúčastnění zhodnotili dosavadní osmiletou činnost TA ČR a hovořili o budoucím směřování českého aplikovaného výzkumu pro zajištění růstu konkurenceschopnosti České republiky. Poté se k jednání připojili i zástupci mladé výzkumné generace, se kterými společně debatovali o potřebách současných mladých výzkumníků a výzkumnic a jejich zapojení do aplikovaného výzkumu, spolupráci s praxí a vyšším uplatnění výsledků výzkumu v praxi.

Jednání předsedy vlády se zástupci TA ČR | TA ČR

 

V současné době podporuje TA ČR více než 1500 projektů s ročním celkovým rozpočtem přes 4 mld. Kč, včetně 2,8 mld. Kč ze státního rozpočtu (v roce 2016). Díky nastavení podmínek podpory a další činnosti dlouhodobě podněcuje zvyšování soukromých výdajů do výzkumu a vývoje (VaV). Jen v roce 2016 se jednalo o téměř 1,3 mld. Kč soukromých výdajů vložených do společného výzkumu firem a výzkumných organizací.

V letošním roce bude vyhlášeno celkem šest veřejných soutěží, z toho ve třech nově vládou schválených klíčových programech pro české hospodářství a společnost. Na začátku roku 2017 bude konkrétně vyhlášena výzva v programu mezinárodní spolupráce DELTA na podporu společných projektů českých a německých partnerů v oblasti Průmyslu 4.0.

„V letošním roce připravujeme šest veřejných soutěží, což je nejvíce v historii TA ČR. Agentura rovněž nyní nově spravuje další tři strategicky významné programy pro rozvoj české společnosti, které byly TA ČR připraveny a díky spolupráci s úřadem pana mpř. Bělobrádka schváleny vládou, například v oblasti energetického či společenskovědního výzkumu,” uvedl Petr Očko, předseda TA ČR. „V nejbližší době mají končit programy DELTA a GAMA, které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce, respektive na transformaci výsledků VaV do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití. Ve spolupráci s Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace pracujeme nyní na prodloužení těchto dobře hodnocených nástrojů podpory výzkumu a vývoje,” doplnil Petr Očko.

Setkání předsedy vlády a zástupců TA ČR s mladou výzkumnou generací | TA ČR

 

V prvním pololetí letošního roku proběhne veřejná soutěž i v programu pro mladou výzkumnou generaci ZÉTA. Zaměřuje se na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. I to bylo jedním z důvodů, proč se dnes předseda vlády a zástupci TA ČR setkali s představiteli mladé výzkumné generace. Společně diskutovali o současných potřebách mladých výzkumníků a výzkumnic a perspektivách budoucích nastupujících generací českého výzkumu.

TA ČR podporuje výzkum ve veškerých oblastech společenského života napříč všemi svými programy, a to i s významným mezinárodním přesahem. V letošním roce se dostala mezi lídry evropských inovačních agentur. Což dokládá nejen plánovaná společná výzva v programu DELTA s Německem zaměřující se na principy Průmyslu 4.0, ale také letošní předsednictví TA ČR asociaci 30 evropských inovačních agentur TAFTIE.

Zdroj: TA ČR