Předání cen v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu 2017

Ve středu 29. listopadu odpoledne byly v Senátu Parlamentu České republiky předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. Uděleny byly: Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Cena Františka Běhounka a Cena Milady Paulové.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy navázalo na svou tradici a i v roce 2017 ocenilo v prostorách Senátu Parlamentu ČR vynikající práci českých studentů a výzkumných pracovníků a udělilo ocenění MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuto cenu uděluje od roku 2014. Ocenění může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění lze udělit i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací již od roku 1991. Tuto příležitost ministr nebo ministryně každoročně využívají k ocenění konkrétních mimořádných výsledků, kterých bylo v této oblasti dosaženo za posledních pět let na základě finanční podpory poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Cena Františka Běhounka

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy uděluje Cenu Františka Běhounka od roku 2012. Tato cena nese jméno významného českého fyzika, akademika, profesora a spisovatele. Smyslem Ceny Františka Běhounka je ocenit vědce nebo vědkyni, kteří se svým objevem, publikací nebo jiným obdobným způsobem významně zasadili o propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu.

Cena Milady Paulové

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu Akademie věd ČR uděluje Cenu Milady Paulové od roku 2009 ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného oboru. Cena Milady Paulové nese jméno výrazné osobnosti české vědy 20. století, které jako první ženě bylo od roku 1925 umožněno přednášet na univerzitě, současně byla vůbec první ženou na našem území, která byla jmenována profesorkou. Právě prostřednictvím této ceny si ministerstvo přeje upozorňovat na přínosy žen-vědkyň v České republice, představovat je široké veřejnosti a inspirovat tak začínající vědkyně a studentky, které vědeckou dráhu zvažují.

Další informace včetně laureátů zde.

Zdroj: MŠMT